Je recht op gezondheidzorg tijdens je pensioen

​Tijdens je pensioen heb je in principe alleen recht op gezondheidszorg in je woonland. Maar ontvang je een pensioen uit je voormalig werkland, dan heb je recht op alle medische zorgen in dat land.

Algemene regel

​Van zodra je een ouderdoms-, invaliditeits- of weduwepensioen ontvangt, heb je in principe alleen recht op gezondheidszorg in je woonland.

 1. Het ziekenfonds van het land waar je sociaal verzekerd bent (doorgaans het land waar je vroeger werkte) zal je een document S1 afleveren.
 2. Geef deze S1 af aan het ziekenfonds in je woonland.

Je was al een behandeling gestart?

Je mag je behandeling in je ex-werkland voortzetten als:

 • Je tot de dag voor je pensioen werkte je als grensarbeider.
 • Je in je laatste werkland al een bepaalde behandeling startte.

Gebruik hiervoor het document S3. Dit document wordt afgeleverd door het ziekenfonds van het land waar je sociaal verzekerd bent.​

Uitbreiding

​Je ontvangt een pensioen uit het buitenland

Je kan vrij terugkeren naar je werkland voor alle medische zorgen zoals voorzien binnen de wetgeving van dat land, als je een pensioen ontvangt uit:

 • België
 • Bulgarije
 • Duitsland
 • Griekenland
 • Tsjechië
 • Frankrijk
 • Cyprus
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Spanje
 • Polen
 • Slovenië
 • Zweden

Je hebt hiervoor geen voorafgaande toestemming of Europese Ziekteverzekeringskaart nodig.

De terugbetaling van de kosten van die medische zorgen gebeurt in dat land en volgens de regels en het tarief dat daar geldt.

Soms heb je hiervoor een specifiek document nodig. Informeer je hierover bij het ziekenfonds van je voormalige werkland.

Je ontvangt geen pensioen uit het buitenland

In sommige landen kan je toch terugkeren naar je voormalige werkland voor alle medische zorgen als je tijdens de laatste 5 jaar vóór je pensioen of invaliditeit er minstens 2 jaar als grensarbeider werkte. Dit geldt in volgende landen:

 • België
 • Duitsland  
 • Frankrijk
 • Luxemburg
 • Oostenrijk
 • Portugal
 • Spanje 

Gebruik hiervoor het document S3. Dit document wordt afgeleverd door het ziekenfonds van het land waar je sociaal verzekerd bent.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00