Je studeert in het buitenland

​​Je kan rekenen op reisbijstand als je studeert of stage loopt in Europa.

 

Mutas dekt je medische kosten voor de periode van één jaar als je gaat studeren, stage loopt of een uitwisselingsprogramma volgt in:

 • de EU-landen
 • IJsland
 • Noorwegen
 • Liechtenstein
 • Zwitserland

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je kan een certificaat van een erkende onderwijsinstelling in het buitenland voorleggen.
 • Je bent student tussen 17 en 25 jaar en geniet kinderbijslag in de Belgische sociale zekerheid.
   • Indien een medische bijstand start vóór je 17e verjaardag kan ten vroegste vanaf je 17e verjaardag tussenkomst worden voorzien in het kader van het statuut van student.
   • Indien je medische bijstand werd opgestart vóór de 25e verjaardag en nog verder wordt gezet nà je 25e verjaardag, wordt de volledige periode gedekt in het kader van het statuut student.

Wat moet je doen voor je vertrekt?

Ga voor je vertrekt zeker langs bij je ziekenfonds en zorg dat je in orde bent met Mutas. Vraag ook een Europese Ziekteverzekeringskaart aan. 

Meer info?

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00