Meld een fout in de gegevens

Wij baseren onze gegevens op de informatie die het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) ons bezorgt.

 

Onze zoekresultaten hernemen de gegevens zoals meegedeeld door de betrokken zorgverstrekkers aan het RIZIV. Deze tabel wordt maandelijks bijgewerkt.

 

Ons ziekenfonds kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie en we kunnen niet garanderen dat deze externe informatie relevant, bijgewerkt en juist is.

 

Ben je zorgverstrekker en zijn je gegevens niet correct? Contacteer dan rechtstreeks het RIZIV om de fout recht te zetten: relameta@riziv.fgov.be. Wij kunnen zelf geen wijzigingen in de hier getoonde gegevens aanbrengen.

 

Heb je vragen over de informatie die je hier terugvond? Vul dan het onderstaande formulier in. We laten je zo snel mogelijk iets weten. 

 


Resterende karakters: 1800
De Socialistische Mutualiteiten en jouw ziekenfonds verzamelen en verwerken bepaalde persoonlijke gegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds (wet van 6 augustus 1990) te kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en om je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. Een van onze wettelijke doelstellingen is namelijk om de gezondheid en het welzijn te bevorderen. Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om de overdracht aan een derde te vragen, om je te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Meer informatie vind je op de privacybeleid pagina.

 

     

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00