Algemene maatregelen voor landurig zieken

Betaalbare en kwaliteitsvolle zorg is belangrijk, zeker als je langdurig ziek bent. De kosten van medische behandelingen worden grotendeels door je ziekenfonds betaald. Een deel betaal je zelf en deze persoonlijke kosten kunnen oplopen. Daarom zijn er extra vangnetten voorzien. We geven een overzicht van maatregelen die je leven vergemakkelijken.

 

Medische kosten afhankelijk van patiënt

Hoeveel je precies dient te betalen voor medische behandelingen hangt van verschillende factoren af. 

  • Statuut: Ben je een gewoon rechthebbende of heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming? In het laatste geval zal je terugbetaling hoger zijn.
  • Soort zorg: Je persoonlijke aandeel, het zogenaamde remgeld, is anders bij een ziekenhuisopname dan bij een bezoek aan je huisarts.
  • Soort geneesmiddel: Geneesmiddelen die levensnoodzakelijk zijn, worden volledig terugbetaald. 'Comfortgeneesmiddelen' worden niet terugbetaald. Daartussenin liggen geneesmiddelen die voor 25, 50, 60 of 80 % worden terugbetaald.
  • Globaal medisch dossier (GMD): Het remgeld bij je huisarts ligt lager als je jouw GMD laat beheren door je  huisarts. Je krijgt hierdoor een korting van 30%.
  • Extra supplementen: Naast je remgeld dien je soms ook supplementen te betalen.

Extra vangnetten

De ziekteverzekering betaalt veel terug, maar het remgeld kan toch hoog oplopen, zeker bij mensen die langdurig ziek zijn. Daarom zijn er een aantal extra vangnetten.

De maximumfactuur (MAF)

De maximumfactuur zorgt ervoor dat de medische kosten van je gezin jaarlijks een bepaald plafond, afhankelijk van je inkomen, niet overschrijden. Als je twee jaar opeen met hoge ziektekosten kampt, bestaat er een extra maximumfactuur.
Meer info

Het zorgforfait

Als je langdurig ziek bent en hoge ziektekosten hebt, is de kans groot dat je recht hebt op een zorgforfait. Dat is een jaarlijks forfait om gemaakte en niet-terugbetaalde kosten te dekken.
Meer info

De Vlaamse Zorgverzekering

De Vlaamse Zorgverzekering geeft je een tegemoetkoming als je omwille van ziekte, handicap of hoge leeftijd veel verzorging nodig hebben. Die tegemoetkoming bedraagt 130 euro per maand.
Meer info

Het Bijzonder Solidariteitsfonds

Bij hoge ziektekosten waarvoor geen terugbetaling voorzien is door de ziekteverzekering, kan je onder zeer strikte voorwaarden een terugbetaling bekomen bij het Bijzonder Solidariteitsfonds.
Meer info

Meer informatie

Informatie voor:

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00