Tussenkomst BSF aanvragen

Voldoe je aan de voorwaarden van een tegemoetkoming door het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) of een tegemoetkoming voor buitengewone zorg?​

 

 1. ​Stuur een aangetekende brief naar de adviserend-arts van ons ziekenfonds.
  Stuur de aangetekende brief naar dit adres.

 2. Voeg bij de aanvraag de volgende documenten:
   • een doktersvoorschrift van je arts-specialist
   • een zo volledig mogelijk medisch verslag
   • een kostenraming (of een factuur van de kosten)
   • een verklaring op erewoord dat je op geen andere manier een terugbetaling van deze prestaties kan krijgen.
 3. De adviserend-arts van ons ziekenfonds onderzoekt je dossier.
 4. De adviserend-arts legt de aanvraag voor aan het College van artsen-directeurs van het RIZIV of aan de expertencommissie.
 5. Het College van artsen-directeurs of de expertencommissie beslist of je een tegemoetkoming krijgt en wat het bedrag is van de tegemoetkoming.

Let op: vraag een tegemoetkoming voor medische kosten in het buitenland altijd op voorhand aan.​

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00