Wat is het BSF

Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) geeft een tegemoetkoming aan personen die het financieel moeilijk hebben om kosten voor behandelingen te betalen die niet door de ziekteverzekering terugbetaald worden.​​

 

Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming van het BSF, moet je aan zeer strikte voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Je kan een beroep doen op het Bijzonder Solidariteitsfonds als:

  • je aan een zeldzame ziekte lijdt of een ziekte die een zeldzame geneeskundige behandeling vraagt
  • EN je geen recht hebt op een terugbetaling in een verplichte verzekering
  • EN de behandeling noodzakelijk is voor je vitale functies
  • EN de doeltreffendheid van de behandeling medisch erkend is
  • EN de behandeling voorgeschreven is door een specialist.

Je komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming van het BSF als de kosten al terugbetaald worden door een binnen- of buitenlandse ziekte- of privéverzekering. Kosten inbegrepen in de dagprijs in het geval van hospitalisatie en ereloonsupplementen worden niet terugbetaald door het BSF.

Sinds 1 januari 2019 bestaat er ook een Vlaamse tegemoetkoming voor buitengewone zorg, die je op dezelfde manier aanvraagt als een tegemoetkoming van het BSF.

Je kinderen

Dankzij het Bijzonder Solidariteitsfonds krijgt een chronisch ziek kind een terugbetaling voor de bijkomende kosten voor medische verzorging. De verzorging wordt volledig ten laste genomen voor elk jaar dat je 650 euro betaalt aan niet-terugbetaalde ziektekosten voor de medische behandeling van je kind (ons ziekenfonds houdt deze kosten voor je bij) en voor het 1ste daaropvolgende jaar.

Onder chronisch ziek kind verstaan we een kind jonger dan 19 jaar dat lijdt aan kanker, nierinsufficiëntie in chronische behandeling of een andere levensbedreigende ziekte die meer dan 6 maanden behandeling vergt.

Het BSF betaalt zowel ambulante verzorging als zorg in het ziekenhuis terug. Ook zorg verstrekt in het buitenland komt in aanmerking, op voorwaarde dat de zorg niet binnen een redelijke termijn in eigen land verleend kan worden (zie ‘In het buitenland’).

Voorbeelden:

  • De kosten van een nieuw kankergeneesmiddel dat nog niet geregistreerd is in België.
  • Doeltreffende maar dure pijnstillende zalven voor kinderen bij wie zeer frequent bloed moet worden geprikt.

In het buitenland

In bepaalde gevallen kan je een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van niet-terugbetaalde medische verzorging in het buitenland, als diezelfde behandeling niet in België toegediend kan worden. Bijkomende reis- en verblijfskosten kunnen worden vergoed, zowel voor de begunstigde als voor een persoon die hem of haar vergezelt.

Voorwaarden:

  • Vóór de zorg is toegediend, worden de prestaties voorgeschreven door een arts-specialist die de geneeskunde in de Europese Unie mag uitoefenen.​

  • De adviserend-a​rts van ons ziekenfonds oordeelt dat de verzorging in het buitenland noodzakelijk is.

Meer info

Meer informatie kan je terugvinden op de website van het RIZIV​ en de website van Zorg en Gezondheid.​

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00