Zorgmodel

Als je niet opgenomen bent in een zorgtraject of een gespecialiseerd diabetescentrum (diabetesconventie), dan heb je als patiënt met diabetes type 2 recht op een zorgmodel. Dit wordt ook wel een 'voortraject diabetes' genoemd.​

 

Voor wie?

Als je aan al deze voorwaarden voldoet, heb je recht op een zorgmodel:

 • Je bent een patiënt met diabetes type 2.

 • Je bent niet opgenomen in een zorgtraject.

 • Je bent niet opgenomen in een diabetesconventie.

Als je wel opgenomen bent in een diabetesconventie, dan heb je alleen recht op de tegemoetkoming voor podologie.

Je voordelen

Als je een zorgmodel hebt, krijg je een tegemoetkoming van ons ziekenfonds voor 2 raadplegingen per jaar bij de diëtist en podoloog.

Diëtist

Je krijgt een tegemoetkoming voor maximaal 2 consultaties (30 minuten) per jaar bij de diëtist.

 • De huisarts die je GMD beheert moet het dieetadvies voorschrijven.

 • Een erkende diëtist moet het dieetadvies uitvoeren.

Je betaalt 20,68 euro per consultatie van 30 minuten. Daarvan betaal je 5,17 euro uit eigen zak (of 2,06 euro als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming).

Podoloog

Je krijgt een tegemoetkoming voor maximaal 2 consultaties (45 minuten) per jaar bij de podoloog.

 • Je hebt alleen recht op deze tegemoetkoming als je door diabetes een hoog risico op voetwonden hebt.

 • De huisarts die je GMD beheert of de specialist van het diabetescentrum moet het advies voorschrijven.

 • Een erkende, gegradueerde podoloog moet het advies uitvoeren. De risicoklasse moet op het voorschrift vermeld worden.

Je betaalt 31,02 euro per consultatie van 45 minuten. Daarvan betaal je 7,75 euro uit eigen zak (of 3,10 euro als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming).

Je aanvraag

Als je geen overeenkomst hebt met een diabetescentrum:

 • Jijzelf hoeft niets te doen. Je huisarts die je GMD beheert vraagt het zorgmodel aan bij ons ziekenfonds.

Als je wel een overeenkomst hebt met een diabetescentrum:

 • Binnen het zorgmodel heb je alleen recht op de tegemoetkoming voor podologie. Je hebt geen recht op de tegemoetkoming voor diëtiek, omdat die al opgenomen is in je overeenkomst met het centrum.

 • Jijzelf hoeft niets te doen. Als je een akkoord hebt met een erkend diabetescentrum, dan krijg je automatisch de tegemoetkoming voor podologie.

Terugbetaling diabeteseducatie

Sinds 2018 hebben sommige diabetespatiënten recht op terugbetaling van diabeteseducatie. Je krijgt een volledige terugbetaling:

 • als je een zorgmodel ‘diabetes type 2’ hebt

 • en je tussen 15 en 69 jaar oud bent

 • en je BMI hoger is dan 30 of als je arteriële hypertensie hebt

 • en je een voorschrift hebt van je arts.

Je kan een terugbetaling krijgen voor maximaal 4 verstrekkingen per jaar, en dat zowel individueel als in groep. Een individuele verstrekking duurt 30 minuten, een groepssessie 2 uur.

Wat met de diabetespas?

Sinds 2016 is de diabetespas afgeschaft. Je kan dus geen diabetespas meer aanvragen. Je kan wel instappen in een zorgmodel.

Meer info

​​​

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00