Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Het zorgtraject is een geschreven overeenkomst tussen jou, je huisarts en je specialist. Het traject zorgt voor een betere begeleiding en controle van je nierfalen.​​

Voordelen zorgtraject

Wat zijn de voordelen van een zorgtraject?

 • Door een betere begeleiding en door de duidelijke afspraken tussen je huisarts en de specialist is je aandoening beter onder controle en kunnen verwikkelingen worden voorkomen.
 • Een volledige terugbetaling van de raadplegingen bij je dossierhoudende huisarts en bij elke specialist nefrologie (nierspecialist).
 • Vlottere toegang tot geneesmiddelen voor de behandeling van specifieke nieraandoeningen en bloeddrukverlagende geneesmiddelen, zoals Capoten, Forzaten, Teveten, Renitec, Micardis en andere. Je hebt geen voorafgaand akkoord meer nodig van de adviserend-arts van ons ziekenfonds. Een doktersvoorschrift volstaat.
 • Een eenmalige forfaitaire tussenkomst van 77,46 euro voor de aankoop van een bloeddrukmeter op voorschrift van je huisarts. Je kan de bloeddrukmeter afhalen bij de mediotheek of thuiszorgwinkel van ons ziekenfonds, of bij je apotheek.

Zijn al je raadplegingen gratis?

 • De raadplegingen bij je dossierhoudende huisarts zijn gratis zolang het zorgtraject loopt. De raadplegingen van de nierspecialist zijn ook gratis.

 • Bij alle andere specialisten, bv. gynaecoloog, reumatoloog, of neus-, keel- en oorarts, betaal je steeds een remgeld.

Let op! 'Gratis' betekent: je krijgt een volledige terugbetaling van het officiële tarief van de raadpleging. Als je huisarts/specialist meer vraagt dan het officiële tarief (omdat hij niet geconventioneerd is) dan betaal je zelf die meerkost.

De overeenkomst

​Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden. De huisarts die je globaal medisch dossier (GMD) beheert, beheert ook je zorgtraject.

De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Als het zorgtraject wordt stopgezet omdat niet voldaan is aan de    voorwaarden, verlies je de voordelen die eraan verbonden zijn.

Het zorgtraject start op de datum waarop een kopie van het contract de adviserend-arts van ons ziekenfonds bereikt (datum poststempel).

Wanneer kom je in aanmerking voor een zorgtraject?

Algemene voorwaarden

 • Je bent minstens 18 jaar oud.
 • Je bent in staat om op raadpleging te gaan bij je huisarts en specialist.
 • Je hebt een globaal medisch dossier bij je huisarts, of bent bereid een dergelijk dossier te openen.
 • Je bent bereid het zorgtrajectcontract te ondertekenen.
 • Je gaat tenminste tweemaal per jaar op raadpleging of bezoek bij je huisarts en 1 keer om de 18 maanden bij je specialist.

Specifieke voorwaarden

Je lijdt aan chronische nierinsufficiëntie of nierfalen en
 
 • je hebt een glomerulaire filtratiesnelheid < 45 ml/min/1,73 m²
 • je hebt een proteïnurie van meer dan 1 g
 • je hebt geen niertransplantatie ondergaan
 • je krijgt geen nierdialyse.

Je huisarts zal in samenwerking met de specialist (nefroloog) nagaan of je aan deze voorwaarden voldoet.

Welke huisarts mag je zorgtraject beheren?

De huisarts die je Globaal Medisch Dossier (GMD) beheert.

 • Indien je niet over een GMD beschikt, moet je bij de ondertekening van een zorgtrajectcontract aan je huisarts vragen om een GMD te openen.
 • Indien je over een GMD beschikt bij een andere huisarts, moet je bij ondertekening van een zorgtrajectcontract aan de nieuwe huisarts vragen je GMD over te nemen.  

Je kan altijd van huisarts of specialist veranderen. Je sluit dan een nieuw contract af met de andere huisarts of specialist. De duur van het oorspronkelijke zorgtraject blijft ongewijzigd. De totale duurtijd blijft vier jaar. Dus als je na één jaar een nieuw contract sluit omdat je van huisarts verandert, dan geldt dat nieuwe contract voor de resterende drie jaar.

Meer informatie over je GMD.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00