Statuut voor chronisch zieken

Heb je een chronische ziekte, dan word je vaak geconfronteerd met hoge gezondheidskosten. Het statuut ‘persoon met een chronische aandoening’ helpt je om de factuur onder controle te houden.​

 

Je voordeel

Het statuut geeft je recht op deze voordelen:

  • Je huisarts en tandarts kunnen voor jou de derdebetalersregeling toepassen. Je hoeft dan enkel het remgeld (je persoonlijke aandeel) te betalen, de rest van het bedrag vraagt je arts rechtstreeks aan ons ziekenfonds.

  • Het plafond van je maximumfactuur wordt met 106,12 euro verlaagd. De maximumfactuur zorgt ervoor dat je jaarlijks niet meer dan een bepaald bedrag aan remgeld betaalt voor je gezondheidskosten. Dat maximumbedrag noemt men het remgeldplafond. Lopen je kosten hoger op dan het maximumbedrag, dan wordt vanaf dan ook je remgeld terugbetaald door ons ziekenfonds. Voor personen met een chronische aandoening wordt dit plafond dus verlaagd, waardoor je sneller alles terugbetaald krijgt.

Voor wie?

Je hebt recht op het statuut als:

  • je gedurende 2 opeenvolgende kalenderjaren elk kwartaal meer dan 331,69 euro betaalt voor je ziektekosten (alleen medisch kosten die gedekt zijn door de verplichte ziekteverzekering worden meegeteld).

  • of als je recht hebt op het zorgforfait.

Als je aan 1 van deze 2 voorwaarden voldoet, dan krijg je het statuut voor 2 jaar. Het wordt automatisch verlengd voor 1 jaar zolang je voldoet aan de voorwaarden.

Als je voldoet aan de 1ste voorwaarde én je hebt een zeldzame ziekte, dan krijg je het statuut voor 5 jaar. Om het statuut te krijgen, bezorg je een medisch attest van je zeldzame ziekte aan de adviserend-arts van ons ziekenfonds. Het statuut wordt verlengd met een extra periode van 5 jaar als je opnieuw een medisch attest van je zeldzame ziekte bezorgt. De lijst van zeldzame ziektes vind je op www.orpha.net.

Je aanvraag

Je hoeft het statuut niet zelf aan te vragen. Als je voldoet aan de voorwaarden, stuurt ons ziekenfonds je automatisch een brief die bevestigt dat je recht hebt op het statuut.

Meer weten?

​​

Informatie voor:

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00