Verhoogde tegemoetkoming

Het recht op de verhoogde tegemoetkoming beschermt je tegen hoge medische kosten. Je betaalt minder bij de dokter en in het ziekenhuis en je hebt recht op extra tegemoetkomingen. Het recht op de verhoogde tegemoetkoming kan je op basis van een sociaal voordeel of op basis van een inkomensonderzoek krijgen.​​

Je voordelen

​Wat zijn de voordelen van de verhoogde tegemoetkoming?

Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, dan …

Je recht

Heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming?

Je kan de verhoogde tegemoetkoming op 2 manieren krijgen: op basis van een sociaal voordeel of op basis van een inkomensonderzoek.

1. Op basis van een sociaal voordeel

Heb je een sociaal voordeel of een statuut uit onderstaande lijst? Dan heb je automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming, zonder een aanvraag te doen.
 
 • een (equivalent) leefloon (3 maanden ononderbroken)
 • een inkomensgarantie voor ouderen
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (inclusief het recht op rentebijslag)
 • een tegemoetkoming voor personen met een handicap
 • een kind met een medische ongeschiktheid van minstens 66 %
 • een kind dat is ingeschreven als gerechtige in de hoedanigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV)
 • een kind dat als gerechtigde is ingeschreven in de hoedanigheid van wees:
   • jonger dan 25 jaar? Dan heb je automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming.
   • ouder dan 25 jaar? Dan kan je het recht krijgen op basis van een inkomensonderzoek.
Ook voor je partner en personen ten laste
Je kan het recht op de verhoogde tegemoetkoming uitbreiden naar je partner en jullie personen ten laste. Alleen als niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) kan je dat niet.
 
 • Als je gehuwd of wettelijk samenwonend bent, dan krijgt je partner ook automatisch het recht op de verhoogde tegemoetkoming.
 • Woon je feitelijk samen met je partner, dan moet je een formulier ‘samenwonende partner’ ondertekenen. Vraag dat formulier aan ons ziekenfonds.

2. Op basis van een inkomensonderzoek

We kijken naar je inkomsten van vorig jaar. Als het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van je gezin onder het grensbedrag ligt, dan krijg je de verhoogde tegemoetkoming.

Het grensbedrag bestaat uit (voor de inkomsten van 2019):
 • een basisbedrag van 19 335,92 euro (voor een alleenstaande)
 • en een bijkomend bedrag van 3 579,60 euro per gezinslid (persoon ten laste of partner).
Kwetsbare groepen
Als er een ‘indicator’ deel uitmaakt van je gezin, dan kijken we naar je maandinkomen (in plaats van je jaarinkomen). We vermenigvuldigen je maandinkomen eerst met 12 om je jaarlijkse inkomen te berekenen. Daar tellen we dan je extra inkomsten bij, zoals vakantiegeld, eindejaarspremie ...
 
Het grensbedrag bestaat dan uit:
 • een basisbedrag van 19 957,16 euro (voor een alleenstaande)
 • en een bijkomend bedrag van 3694,61 euro per gezinslid (persoon ten laste of partner).

‘Indicatoren’ zijn deze personen:

 • gepensioneerden en gelijkgestelden (zoals ex-kolonialen)
 • invaliden die een uitkering ontvangen
 • personen die minstens 12 maanden werkloos of arbeidsongeschikt zijn
 • mensen met openbare dienst in disponibiliteit (1 jaar)
 • militairen die langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt zijn
 • personen met een handicap
 • weduwen en weduwnaars
 • eenoudergezinnen.

Je aanvraag

Hoe vraag je de verhoogde tegemoetkoming aan?

1. Op basis van een sociaal voordeel

Als je een sociaal voordeel geniet, dan krijg je automatisch het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Neem contact op met ons ziekenfonds als je het recht toch niet gekregen hebt.

2. Op basis van een inkomensonderzoek

Als je geen sociaal voordeel geniet, dan kan je de verhoogde tegemoetkoming op basis van een inkomensonderzoek aanvragen. Volg deze 5 stappen: 
 
 1. Vraag de verhoogde tegemoetkoming aan in een van onze kantoren in je buurt. Je krijgt dan een formulier ‘verklaring op eer’ mee.
 2. Vul op dat formulier je eigen inkomsten en die van je gezin in. Laat het formulier door alle leden van je gezin ondertekenen.
 3. Geef het ingevulde formulier maximaal 2 maanden na je aanvraag af in je ziekenfondskantoor, samen met alle bewijsstukken van je inkomsten. Bewijsstukken zijn bijvoorbeeld je laatste aanslagbiljet van de belastingen, je loonfiches, een attest van je werkloosheidsuitkering of een uittreksel van je pensioen.
 4. In het kantoor overloopt een van onze medewerkers samen met jou de informatie op het formulier. Op dat moment krijg je onze voorlopige beslissing te horen. Opgelet, deze beslissing moet nog bevestigd worden door ons hoofdkantoor.
 5. Zodra het hoofdkantoor jouw dossier verwerkt heeft, krijg je een brief met de definitieve beslissing. Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, dan krijg je meteen ook nieuwe roze klevers voor jou en je gezin.

Wanneer start je recht?

Als je dossier aanvaard wordt, dan start je recht op de verhoogde tegemoetkoming ten laatste de 1ste dag van de maand waarin je je aanvraag deed. Dat is op voorwaarde dat je de verklaring op eer en de bewijsstukken binnen 2 maanden na je aanvraag binnenbrengt.

Hoe weet je of je al recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming?

Je recht op de verhoogde tegemoetkoming is opgeslagen in ons systeem. Ook artsen, apothekers en andere zorgverleners hebben hier toegang toe.
Op je roze klever kan je ook zelf nakijken of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Links onderaan op de klever staat een code van 2 keer 3 cijfers. Is het laatste cijfer een 1? Dan heb je nu al recht op de verhoogde tegemoetkoming. Je hoeft geen aanvraag te doen bij ons ziekenfonds.  
 
Voorbeelden: 101/101 – 111/111 – 121/121 – 131/131 – 441/461
 
  

Je kan je recht op de verhoogde tegemoetkoming verliezen  

Ons ziekenfonds is verplicht om je dossier op te volgen. Je kan je recht op de verhoogde tegemoetkoming verliezen, bijvoorbeeld:
 
 • Elk jaar moeten we controleren of je inkomsten nog altijd onder het grensbedrag liggen. We gebruiken daarvoor de informatie die we van de belastingdienst krijgen. Ligt je inkomen onder het grensbedrag, dan behoud je het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Is je inkomen hoger dan het grensbedrag, dan nemen we contact met je op voor een nieuw inkomensonderzoek.
 • Als de samenstelling van je gezin verandert, dan moeten we een nieuw inkomensonderzoek doen. Een voorbeeld: toen je de verhoogde tegemoetkoming aanvroeg, was je alleenstaande. Nu komt je partner bij jou inwonen. Neem zelf contact op met ons ziekenfonds om een nieuw inkomensonderzoek te laten doen. Als jullie gezamenlijke inkomen onder het grensbedrag ligt, dan krijgen jij en je partner het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Als jullie inkomen te hoog is, dan stopt het recht op de verhoogde tegemoetkoming.
 • Als je op basis van een sociaal voordeel het recht op de verhoogde tegemoetkoming hebt gekregen, dan controleren we of je dat sociaal voordeel nog altijd krijgt. Als je het niet meer krijgt, dan stopt ook je recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00