GMD openen en beheren

​Je GMD wordt op jouw vraag door jouw huisarts geopend en beheerd.​​​​

Openen

Vraag je GMD aan bij je huisarts

Je vraagt persoonlijk aan je huisarts om voor jou een medisch dossier te openen. Enkel erkende of geaccrediteerde huisartsen mogen je dossier beheren.

 1. Je huisarts zal je vragen een verklaring te ondertekenen. 

 2. Je huisarts rekent je voor het openen van het GMD een extra honorarium aan. 

 3. De huisarts noteert dit bedrag samen met het codenummer 102771 op het getuigschrift dat je krijgt.  

 4. Het ziekenfonds betaalt je dit bedrag volledig terug.

OF

Je kan ook aan je huisarts vragen om de derdebetalersregeling toe te passen. Je arts krijgt zijn honorarium voor je GMD dan rechtstreeks van ons ziekenfonds, zodat je het niet eerst zelf hoeft te betalen. Als je hiernaar vraagt, mag je huisarts dit niet weigeren.

Hoelang blijft je GMD geldig?

Het financieel voordeel gekoppeld aan het bijhouden van een GMD gaat in vanaf de dag dat het GMD geopend wordt, en eindigt op 31 december van het tweede jaar dat erop volgt (tenzij het GMD verlengd werd).

Waarom een extra bedrag betalen?

Je betaalt voor alle diensten van je huisarts. Dit is zijn/haar honorarium. Ook voor het beheer van het GMD betaal je een jaarlijks voorziene vergoeding. Dit bedrag kan slechts één keer per jaar door één arts aangerekend worden.

​​

Verlengen

Per kalenderjaar kan je huisarts, met jouw toestemming, het beheer van je dossier verlengen.

Indien je inmiddels van huisarts bent veranderd, kan de nieuwe huisarts het GMD vanaf 1 januari verlengen. Je dient opnieuw te betalen voor het openen van je GMD, maar dit bedrag wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

Administratieve verlenging

Het ziekenfonds staat in voor de automatische verlenging van je GMD en zal het verschuldigde honorarium rechtstreeks aan je huisarts betalen als:

 • Je huisarts je GMD niet verlengde in het kalenderjaar dat volgt op het openen of verlengen van je dossier. 

 • Je in de loop van dat jaar een contact hebt gehad met je huisarts.

Bij een andere arts

Onder bepaalde voorwaarden kan het recht op remgeldverlaging uitgebreid worden naar een andere arts dan de dossier-houdende huisarts:

 • bij groepspraktijken 
 • bij vervangingen ingevolge ziekte en/of verlof van je huisarts 

Zij maken gebruik van een speciale vermelding op het getuigschrift voor verstrekte hulp. De vermelding impliceert:  

 • Dat de arts in samenspraak met je huisarts toegang heeft tot de gegevens van het GMD. 
 • Dat jij hiertoe toestemming hebt gegeven. 

Veranderen van huisarts

Je kan op elk moment veranderen van huisarts. Het ereloon voor het beheer van je dossier betaal je maar 1 keer per jaar.

Voorbeeld

Je verhuist op 1 augustus en kiest daarbij ook een nieuwe huisarts in de buurt. De vorige huisarts was jouw dossierbeheerder en heeft begin maart het ereloon voor het beheer van jouw dossier aangerekend.
 
 • Je nieuwe huisarts kan niet nogmaals dit ereloon aanrekenen. Je vorige huisarts blijft dus tot het einde van het jaar dossierbeheerder.

 • Vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar kan je nieuwe huisarts het ereloon aanrekenen en hierdoor het beheer van jouw GMD overnemen.

 • Voor de raadplegingen bij je nieuwe huisarts wordt in tussentijd gebruik gemaakt van de speciale vermelding op het getuigschrift voor verstrekte hulp.

 • Uitzondering: als je nieuwe huisarts je GMD elektronisch beheert, dan kan hij wel al in de loop van het jaar je GMD overnemen van je vorige arts.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00