Maximumfactuur

De maximumfactuur of MAF beschermt je gezin tegen te hoge gezondheidskosten. Hij zorgt ervoor dat je in een kalenderjaar nooit meer dan een bepaald bedrag uit eigen zak moet betalen bij de dokter en apotheker.

Het bedrag dat je zelf betaalt na de wettelijke terugbetaling, is het remgeld​. Dankzij de maximumfactuur betaal je niet meer dan een bepaald bedrag aan remgeld. Dit maximumbedrag noemen we het remgeldplafond. Zodra je het plafond bereikt, krijg je het remgeld terugbetaald voor de rest van het jaar.

De hoogte van het remgeldplafond is niet voor iedereen gelijk. Het hangt af van je netto-gezinsinkomen of je sociale situatie.​​​​​​

 

​​Welke kosten?

Deze kosten worden meegeteld om je uitgaven te berekenen en worden terugbetaald als het remgeldplafond is overschreden:

  • remgeld bij artsen, tandartsen, kinesisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners
  • remgeld voor technische prestaties, zoals medische beeldvorming en labo-onderzoeken
  • remgeld voor geneesmiddelen (categorieën A, B en C en magistrale bereidingen)
  • remgeld bij een griepvaccin (voor risicopatiënten en ouderen)
  • bepaalde kosten die je zelf betaalt in het ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis of een revalidatie-instelling, zoals het geneesmiddelenforfait en de verpleegdagprijs (in een psychiatrisch ziekenhuis beperkt tot de 365ste dag van opname)
  • afleverings- en veiligheidsmarge van implantaten
  • persoonlijk aandeel van actieve verbanden of pijnstillers (voor sommige chronisch zieken)
  • kosten uit eigen zak voor enterale voeding via sonde (voor kinderen tot en met 18 jaar).

Alle andere kosten worden niet meegeteld. Zo is er geen terugbetaling voor geneesmiddelen in de categorieën Cs, Cx en D en worden ereloonsupplementen nooit terugbetaald.

Vanaf welk bedrag?

Hoe hoog het remgeldplafond ligt, hangt af van je inkomen of sociale situatie.

Raadpleeg jouw remgeldteller via ons internetloket e-Mut.

Meld je aan in e-Mut​​​​​​​​​​​​

Terugbetaling

Je hoeft zelf niets te doen. Alles gebeurt volledig automatisch.

Zodra je het remgeldplafond van je gezin hebt bereikt, betaalt ons ziekenfonds het teveel terug. Daarvoor moeten we wel wachten op informatie van de fiscus. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als een terugbetaling even op zich laat wachten.

De terugbetaling gebeurt ten vroegste in de daaropvolgende maand en altijd op het einde van de maand. Als het terug te betalen bedrag kleiner is dan 9,90 euro, wachten we met de uitbetaling tot we een groter bedrag kunnen terugbetalen.

Is je hospitalisatieverzekering nog nuttig?

De maximumfactuur voorziet enkel een terugbetaling van de wettelijke persoonlijke aandelen, zoals het remgeld. Supplementen en andere kosten tijdens een ziekenhuisopn​ame​ worden niet meegeteld en niet terugbetaald. Een hospitalisatieverzekering kan deze kosten wel (deels) terugbetalen.

​​​

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00