Individuele maximumfactuur

In 2 gevallen kan je als individu een aparte maximumfactuur hebben, los van de maximumfactuur (MAF) van het gezin:

  • Kinderen hebben altijd een individueel remgeldplafond.

  • Zorgafhankelijke personen kunnen voor de berekening van de maximumfactuur als een ‘apart gezin’ beschouwd worden met een lager remgeldplafond.

 

Individuele maximumfactuur voor kinderen

Kinderen tot en met 18 jaar hebben altijd recht op een individueel remgeldplafond van 676,26 euro.

Het remgeldplafond kan verlaagd worden naar 572,22 euro als je voor je kind in de 2 voorafgaande kalenderjaren telkens 468,18 euro remgeld hebt betaald.

Is je kind geboren vóór 4 juli 2002 en heeft het recht op verhoogde kinderbijslag? Dan heeft hij of zij automatisch recht op de sociale maximumfactuur met een remgeldplafond van 468,18 euro zolang de verhoogde kinderbijslag loopt. Dit is een uitdovend recht.

Individuele maximumfactuur voor zorgafhankelijke personen

Wanneer een van je gezinsleden zorgbehoevend is, kan hij of zij als een apart gezin met een lager remgeldplafond worden beschouwd. Het inkomen van de zorgafhankelijke persoon wordt dan niet bij het gezinsinkomen geteld.

Dit recht wordt onder bepaalde voorwaarden toegekend. Het kan belangrijk zijn voor zorgbehoevenden die inwonen bij een gezin met een hoog inkomen. Contacteer ons ziekenfonds voor meer informatie.​​​

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00