Maximumfactuur op basis van gezinsinkomen

De hoogte van het remgeldplafond voor je maximumfactuur (MAF) is niet voor iedereen gelijk. Die hangt af van je netto-gezinsinkomen of je sociale situatie. Op deze pagina leggen we de berekening op basis van het gezinsinkomen uit.​

 

​Gezinsinkomen

De maximumfactuur wordt berekend voor je gezin. Alle personen die volgens het rijksregister samen onder 1 dak leven worden als 1 gezin beschouwd. Alleenstaanden worden ook beschouwd als een gezin.

Het gezinsinkomen wordt berekend op het jaarinkomen van alle gezinsleden in het 3de jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor het recht op de MAF wordt onderzocht. Voor de maximumfactuur van 2018 kijken we dus naar het inkomen van 2015.

De fiscus berekent het inkomen en bezorgt ons ziekenfonds een lettercode die aangeeft tot welke inkomenscategorie je gezin behoort. Ons ziekenfonds ontvangt alleen de lettercode, nooit exacte bedragen.

Lettercode​ ​Jaarinkomen Remgeldplafond

Inkomenscategorie B​

  ​Laag inkomen

      468,18 euro​

Inkomenscategorie C

​  Bescheiden inkomen

      676,26 euro​

Inkomenscategorie ​D

​  Hoger inkomen

  ​  1040,40 euro

Inkomenscategorie E

  ​Hoger inkomen

 ​   1456,56 euro

Inkomenscategorie ​F

​  Hoger inkomen

    ​1872,72 euro

​Verlaagde maximumfactuur voor chronisch zieken

Het remgeldplafond van je gezin wordt automatisch met 104,40 euro verlaagd als een gezinslid het statuut ‘persoon met een chronische aandoening’ heeft. Ook als je geen statuut hebt, maar in de 2 voorgaande jaren minstens 450 euro en 459 euro betaalde aan remgelden, krijg je deze verlaging.

​Uitzonderingen

In sommige gevallen wordt de maximumfactuur niet berekend op basis van het gezinsinkomen:

​​​​​​

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00