Sociale maximumfactuur voor bepaalde groepen

De hoogte van het remgeldplafond voor je maximumfactuur (MAF) is niet voor iedereen gelijk. Als je recht hebt op een sociale maximumfactuur, dan wordt je remgeldplafond niet bepaald op basis van een inkomensonderzoek, maar krijg je automatisch het laagste remgeldplafond van 477,54 euro toegekend.​​​​

 

Voor wie?

Je hebt recht op de sociale MAF als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming (VT). De sociale MAF is van toepassing op de rechthebbende zelf, de echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende en alle personen ten laste.

Er is een uitzondering voor personen met een handicap die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en op een integratietegemoetkoming en waarvan de partner inkomsten heeft. Zij hebben geen recht op de sociale MAF.

In een gezin waar sommige personen recht hebben op de sociale MAF en anderen niet, kunnen beide systemen gecombineerd worden zodat niemand benadeeld wordt.

Voorbeeld

Een MAF-gezin telt 5 gezinsleden: partners Jan en Lea en hun 2 kinderen Tom en Mieke. Jans bejaarde moeder Hilda woont bij het gezin in. Omdat zij recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, geniet ze het laagste remgeldplafond. Voor de andere gezinsleden telt de normale toepassing van de MAF op basis van het gezinsinkomen.

Verlaagde maximumfactuur voor chronisch zieken

Het remgeldplafond van je gezin wordt automatisch met 106,12 euro verlaagd als een gezinslid het statuut ‘persoon met een chronische aandoening’ heeft. Ook als je geen statuut hebt, maar in de 2 voorgaande jaren minstens 459 euro en 468,18 euro betaalde aan remgelden, krijg je deze verlaging.​

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00