Zorgforfait voor langdurig zieken

Ons ziekenfonds kent je het zorgforfait automatisch toe als je 2 jaar op rij veel remgeld betaalt en voldoet aan een van de criteria van langdurig ziek.​

 

​Wie heeft recht op het zorgforfait?

Je hebt 2 opeenvolgende jaren minimaal 450 euro aan remgeld per jaar (365 euro voor personen met recht op verhoogde tegemoetkoming).

Je voldoet aan 1 of meer van de volgende criteria:

 • Je hebt een forfait B of C (zwaar zorgbehoevende) voor thuisverpleging gedurende 3 maanden met instemming van de adviserend-arts.
 • Je hebt een E-statuut kinesitherapie/fysiotherapie gedurende 6 maanden.
 • Je hebt medische voorwaarden om te genieten van verhoogde kinderbijslag voor gehandicapte kinderen.
 • Je voldoet aan de criteria voor de integratietegemoetkoming voor gehandicapten (minstens 12 punten zelfredzaamheid).
 • Je voldoet aan de criteria voor tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (minstens 12 punten zelfredzaamheid).
 • Je ontvangt een tegemoetkoming voor hulp van derden (forfaitair of tegemoetkoming aan de mindervaliden).
 • Je ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering (gerechtigde met gezinslast) wegens behoefte aan andermans hulp.
 • Je bent minstens 120 dagen gehospitaliseerd of ten minste 6 maal opgenomen (binnen een referteperiode van 2 kalenderjaren).

Hoeveel bedraagt je forfait?

Afhankelijk van je criteria ontvang je jaarlijks een bedrag: 

​je criteria langdurig ziek zorgforfait​
​forfait B of C ​€ 636,47
​E-statuut kinesitherapie/fysiotherapie ​€ 318,23
​zorgtoeslag kinderen met ondersteuningsnood ​€ 318,23
​integratietegemoetkoming voor persoon met een handicap ​€ 477,37
​zorgbudget ouderen met zorgnood ​€ 477,37
​(forfaitaire) tegemoetkoming voor hulp van derden ​€ 477,37
​arbeidsongeschiktheid wegens behoefte aan andermans hulp ​€ 477,37
​120 dagen gehospitaliseerd of 6 opnames binnen 2 kalenderjaren ​€ 318,23

Hoe krijg je het zorgforfait?

Ons ziekenfonds beschikt over al deze gegevens en zal je automatisch je zorgforfait toekennen.

Ben je niet gecontacteerd en denk je toch recht te hebben, bezorg ons dan de nodige bewijsstukken. Afhankelijk van je situatie kan je de bewijsstukken bekomen bij:

 • De instelling die de kinderbijslag uitbetaalt (indien je recht hebt op verhoogde kinderbijslag).
 • Het ministerie van Sociale Zaken (indien je recht hebt op een integratietegemoetkoming of een tegemoetkoming hulp van derden).
 • De Rijksdienst voor Pensioenen (indien je recht hebt op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).

Informatie voor:

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00