Geneesmiddelen: info terugbetalingen

Je betaalt bij de apotheek enkel jouw persoonlijk aandeel, je ziekenfonds betaalt de rest van de kostprijs. Het RIZIV bepaalt de prijs en terugbetaling van geneesmiddelen.​​​​

Je terugbetaling

​De terugbetaling van je geneesmiddel

 1. Je arts schrijft je een geneesmiddel voor.
 2. Ga met je voorschrift naar je apotheek.
 3. Geef je eID of isi+-kaart af. Op basis daarvan weet de apotheker hoeveel jij dient te betalen voor je geneesmiddel.
 4. Je betaalt enkel je persoonlijk aandeel (het remgeld) en eventuele supplementen.
 5. Ons ziekenfonds betaalt de rest.

Kostprijs geneesmiddelen

Via onze zoekmodule kan je de prijs van elk geneesmiddel opzoeken. Je kan ook nakijken of je bij de aankoop van het geneesmiddel de toestemming van de adviserend-arts van het ziekenfonds nodig hebt.

Ons ziekenfonds geeft je enkele tips om je kosten aan geneesmiddelen zo laag mogelijk te houden.

Heb je toestemming van een adviserend-arts nodig?

Je arts zal altijd melden wanneer je voor de aankoop van een geneesmiddel de toestemming nodig hebt van de adviserend-arts van je ziekenfonds.

 1. Bezorg het voorschrift van je arts aan de adviserend-arts van ons ziekenfonds.
 2. De adviserend-arts bekijkt de voorwaarden voor terugbetaling en geeft je een akkoord in de vorm van een attest.
 3. Ga met je voorschrift en het attest naar je apotheker.
 4. Je hoeft bij de apotheek enkel je persoonlijk aandeel te betalen en eventuele supplementen.
 5. Ons ziekenfonds betaalt de rest.

Je arts kan de toestemming van de adviserend-arts ook digitaal aanvragen​:

 1. Je dokter maakt een voorschrift en stuurt een digitale aanvraag naar de adviserend-arts van ons ziekenfonds.​
 2. De adviserend-arts geeft onmiddellijk een antwoord aan je dokter:
  • ofwel een ‘akkoord’
  • ofwel een melding voor verder onderzoek.

Krijg je geen toestemming van de adviserend-arts? Overleg met je arts of er een goedkoper alternatief is. Koop je toch het geneesmiddel, dan betaal je zelf de volledige prijs en is er geen terugbetaling.

Adres adviserend-arts.

Wie bepaalt de terugbetaling?

De terugbetaling van geneesmiddelen wordt bepaald door de minister van Sociale Zaken, na advies van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). De commissie onderzoekt de therapeutische waarde en geeft een advies qua prijs.

Aan elk geneesmiddel wordt een vergoedingscategorie toegekend. Die geeft aan hoeveel je terugkrijgt van je ziekenfonds.

 • Voor sommige specialiteiten is er geen tegemoetkoming. Dit zijn de geneesmiddelen uit categorie D. Het zijn onder meer basispijnstillers en sommige kalmeer- en slaapmiddelen.   

 • Soms zijn er wettelijke voorwaarden verbonden aan een terugbetaling:

  • Sommige categorieën geneesmiddelen zijn beperkt tot een specifieke doelgroep.

  • Sommige categorieën geneesmiddelen worden enkel terugbetaald na toestemming van de adviserend-arts van het ziekenfonds.

Overzicht categorieën geneesmiddelen.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00