Incontinentie (wettelijk forfait)

Bij ​de behandeling van incontinentieproblemen ontvang je een materiaalforfait. Afhankelijke van de behandeling van je incontinentieprobleem ontvang je een groot of een klein forfait.​​​​​​​​​​​​​

Groot forfait

​Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Je ontvangt jaarlijks 522,92 euro.

Wie heeft recht op een terugbetaling? 

  • Je maakt al gedurende 4 maanden (al dan niet onderbroken binnen een periode van 12 maanden) aanspraak op een tegemoetkoming voor thuisverpleging forfait B of C, met score 3 of 4 voor het criterium incontinentie (= volledig urine-incontinent of incontinent voor urine en faeces).
  • Je verblijft niet in een rustoord voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuis, psychiatrisch verzorgingstehuis of initiatief voor beschut wonen.

Hoe krijg je een terugbetaling?

Je ontvangt al thuisverpleging

Dan beschikt ons ziekenfonds al over alle gegevens om dit forfait automatisch toe te kennen.

Doe je geen beroep op thuisverpleging

  1. Laat je arts of een thuisverpleegkundige een KATZ-schaal invullen.
  2. Wanneer ons ziekenfonds je KATZ-schaal ontvangt, gaan we na of je aan de voorwaarden voldoet om je dit forfait toe te kennen.

 

Dit is een algemene procedure. Informeer je bij ons ziekenfonds om je concrete rechten en terugbetaling te kennen.

Klein forfait

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Je ontvangt jaarlijks 170,68 euro.

Wie heeft recht op een terugbetaling?

  • Je lijdt aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie.
  • Je komt niet in aanmerking voor het groot incontinentieforfait.
  • Je verblijft niet in een zorginstelling (behalve enkele diensten in een algemeen ziekenhuis).
  • Je hebt geen recht op andere tussenkomsten voor incontinentiemateriaal.

Hoe krijg je een terugbetaling?

Je huisarts bezorgt een aanvraagformulier aan de adviserend-arts van je ziekenfonds.

Het akkoord is geldig voor drie jaar en kan worden verlengd. 

Aanvraagformulier (.pdf)

Adres adviserend-arts.

 

Dit is een algemene procedure. Uitzonderingen zijn mogelijk. Informeer je bij ons ziekenfonds om je concrete rechten en terugbetaling te kennen.​

Informatie voor:

Contacteer ons

Een vraag over thuishulp?

09 333 55 00 (kies optie 2)