Remgeld

​Het remgeld is jouw persoonlijk aandeel in het wettelijk te betalen tarief voor medische zorg. Je remgelden worden bijgehouden in je remgeldteller.​​​​​​​​

 

Wat is remgeld?

Als je bij een zorgverlener gaat, betaalt je ziekenfonds een deel van de kosten. Het deel van het wettelijke tariefbedrag dat jij zelf moet betalen en dat niet wordt terugbetaald door je ziekenfonds, noemen we het ​remgeld of persoonlijk aandeel.

Soms worden er ook supplementen aangerekend. Ook die zijn volledig ten laste van jou.

Voorbeeld

Je betaalt bij de dokter 28 euro voor een raadpleging: 

  • Het wettelijk tarief bedraagt 27 euro.
      • Van het wettelijk tariefbedrag krijg je 23 euro van je ziekenfonds terugbetaald.
      • De overige 4 euro is het remgeld en betaal je zelf.
  • De bijkomende 1 euro is het supplement en betaal je zelf.

Remgeldteller

Ons ziekenfonds houdt automatisch voor jou bij hoeveel remgeld je gezin het afgelopen jaar betaalde. Dat noemen we de ​remgeldteller.

Zo kunnen we ervoor zorgen dat je in een kalenderjaar nooit meer dan een bepaald bedrag uit eigen zak moet betalen bij de dokter en apotheker. Dat mechanisme heet de maximumfactuur (MAF). Zodra je een bepaald bedrag hebt uitgegeven aan remgelden, krijg je het remgeld terugbetaald voor de rest van het jaar. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van je inkomen of sociale situatie.

Remgelden worden per kalenderjaar opgeteld. De remgeldteller wordt elk jaar op 1 januari op 0 gezet. Kosten uit een vorig jaar worden dus niet mee opgenomen in de berekening van de maximumfactuur van het nieuwe jaar.

Door de complexiteit van het systeem vertoont de remgeldteller soms wat vertraging.

Raadpleeg jouw remgeldteller via ons internetloket e-Mut.

Meld je aan in e-Mut​​​​​​​​​​​​

Of kom langs in een kantoor.​

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00