Sociale derdebetaler

Dankzij de sociale derdebetalersregeling betaal je bij je arts enkel het remgeld. De rest verrekent je arts rechtstreeks met ons ziekenfonds.

 

Heb je recht op de sociale derdebetalersregeling?

In deze situaties heb je recht op de sociale derdebetaler:

  1. Je hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming. Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, dan is je huisarts verplicht om de sociale derdebetaler toe te passen. Let op, die verplichting geldt alleen bij een consultatie. Bij een huisbezoek mag je arts weigeren om de sociale derdebetaler toe te passen.
  2. OF
  3. Je bevindt je in een van deze situaties:
    • Je jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager dan of gelijk aan het bedrag van het leefloon.
    • Je bent minimaal 6 maanden volledig gecontroleerd werkloos en je hebt de hoedanigheid van werknemer met gezinslast of van alleenstaande.
    • Je voldoet aan de medisch-sociale voorwaarden om recht te hebben op de verhoogde kinderbijslag.

Hoe vraag je de sociale derdebetaler aan?

Heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming? Dan is dat zichtbaar op je roze klevers. Daarop staat een code van 2 keer 3 cijfers. Als het laatste cijfer van de code een 1 is, dan heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming. Geef een klever aan je huisarts af zodat hij de sociale derdebetaler kan toepassen. Let op, het moeten recente klevers zijn die je huidige situatie weergeven.Bevind je je in een van de situaties in punt 2? Vraag dan een attest aan bij ons ziekenfonds. Dat attest toon je aan je arts. Let op dat je het attest niet afgeeft, zodat je het bij je volgende bezoek opnieuw kan gebruiken.

Je attest aanvragen.

Wat als je geen recht hebt op de sociale derdebetaler?

Het ziekenfonds mag je geen attest afleveren.

Zit je tijdelijk krap bij kas, dan kun je altijd aan je huisarts vragen of hij de derdebetalersregeling uitzonderlijk wil toepassen. Dit is echter geen verplichting. Je arts mag de derdebetalersregeling dus toepassen, maar mag dat ook weigeren.

Mag je arts de sociale derdebetaler weigeren?

Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, dan is je huisarts verplicht om bij een consultatie de sociale derdebetaler toe te passen. ​

Als je echte financiële en/of sociale toestand niet (meer) overeenkomt met de code op je roze klevers, dan mag je huisarts weigeren om de sociale derdebetaler toe te passen.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00