Logopedie: ons ledenvoordeel

Logopedie is aangewezen om communicatiestoornissen weg te werken in je taal, spraak, gehoor en/of met slikken. ​​​​​​​

 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Per consultatie krijg je 10 euro terugbetaald en dat voor maximum 100 beurten.

Dit voordeel is niet cumuleerbaar met een vergoeding uit de verplichte verzekering.

Heb ik recht op een terugbetaling?

Je krijgt een terugbetaling als je aan deze voorwaarden voldoet:

  • Je bent lid van Bond Moyson.
  • Je hebt geen recht op een wettelijke tegemoetkoming.
  • Je logopedist is geconventioneerd op de datum van de consultatie. 
  • Voor leden vanaf 19 jaar moet de logopedische behandeling voorgeschreven zijn door een geneesheer-specialist in de otorhinolaryngologie, neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, pediatrische neurologie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, pediatrie of in de stomatologie.
    In geval van afasie, chronische spraakstoornissen en dysfagie mag het voorschrift ook worden opgemaakt door een geneesheer-specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie. In geval van dysfasie moet het voorschrift worden opgemaakt door een geneesheer-specialist in de neurologie of neuropsychiatrie.
Tip: Zowel gewone als teleconsultaties komen in aanmerking voor deze terugbetaling.​

Hoe krijg je de terugbetaling?

Bezorg het getuigschrift van de logopedist (met de vermelding 'AV') aan Bond Moyson via het loket of via een van onze rode brievenbussen.

Voor leden vanaf 19 jaar: bezorg je ziekenfonds behalve het getuigschrift van de logopedist eveneens het attest dat je door de arts liet invullen. Download hier het attest.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00