Oncorevalidatie

 

Door de intensieve behandeling krijg je als kankerpatiënt en ex-kankerpatiënt vaak te maken met langdurige en soms blijvende lichamelijke en psychosociale gevolgen zoals:

  • vermoeidheid
  • gebrek aan eetlust
  • je psychisch en lichamelijk niet goed voelen
  • …  

Oncorevalidatie of revalidatie na kanker geeft extra steun bij het fysiek en/of psychosociaal herstel door intensieve, medisch begeleide fysieke training, gekoppeld aan verandering van levensstijl.

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Je krijgt 75% terugbetaald per kalenderjaar, tot maximaal 200 euro per lidboekje. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming, dan krijg je 90% terugbetaald.

Heb ik recht op de terugbetaling? 

Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je ziekenfondsbijdrage 

Je neemt deel aan een programma in een revalidatiecentrum georganiseerd door een ziekenhuis of een centrum voor gespecialiseerde behandeling dat is erkend door de overheid of door ons ziekenfonds.

Hoe krijg je de terugbetaling?

Bezorg de factuur en een verklaring van het erkend ziekenhuis aan Bond Moyson via het loket of via de rode brievenbussen. 

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00