Hippotherapie

Personen met een handicap genieten een gedeeltelijke terugbetaling voor hippotherapie en aangepast paardrijden.
S-Sport // Recreas, partner van Bond Moyson, is ervan overtuigd dat contact met paarden bijdraagt tot verbetering van levenskwaliteit bij personen met een hanciap, op fysisch, verstandelijk, psychisch en sociaal vlak. Het paard kan een belangrijk middel vormen om mensen met een handicap te helpen in hun ontplooiing en integratie in de maatschappij. Bij aangepast paardrijden staat de sportbeoefening centraal, waarbij er wordt nagegaan welke aanpassingen nodig zijn voor de ruiter. Hippotherapie daarentegen is een verzamelnaam van verschillende therapievormen waarbij het paard wordt aangewend als middel in de hulpverlening

 


Terugbetaling en voorwaarden?

Je krijgt een terugbetaling van 120 euro per jaar. Voor iedere beurt kan je tot 6 euro terugkrijgen, met een maximum van 20 beurten per kalenderjaar.

 

Wie heeft recht op een terugbetaling? 

  • Je betaalt 7 euro aan het centrum hippotherapie of de manege
  • Je rijdt in een erke​nde manege, geselecteerd door ons ziekenfonds samen met S-Sport//Recreas. In heel Vlaanderen kan je terecht bij meer dan 40 kwaliteitsvolle centra! 
  • Je hebt een attest van handicap

Hoe vraag je een terugbetaling aan?

Laat het terugbetalingsformulier invullen door het centrum hippotherapie of de manege op het einde van het jaar of vroeger (bij stopzetting of als alle beurten opgebruikt zijn).
 
Bezorg het formulier via info@s-sportrecreas.be of stuur het op naar  
S-Sport // Recreas vzw
St.-Jansstraat 32-38
1000 Brussel

 
Meer info over S-Sport // Recreas, sportfederatie en partner van Bond Moyson
Meer info over VFG​, federatie voor personen met een handicap en partner van Bond Moyson

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00