Kinesitherapie bij je thuis

Je krijgt een terugbetaling per behandeling. Het voorschrift en de maximale behandelingen verschillen per aandoening.​​​​

 

Voorwaarden voor terugbetaling

  • Je behandeling moet voorgeschreven zijn door een erkende arts.

  • Je behandeling start binnen de twee maanden na het voorschrijven door je arts, of voor het verstrijken van de termijn die door je arts uitdrukkelijk is vermeld.

  • Er wordt één behandeling per dag terugbetaald, behalve in uitzonderlijke situaties.

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Bij volgende voorwaarden heb je recht op een hogere terugbetaling:

  • Je krijgt kinesitherapie de eerste drie maanden na een reanimatie of  bepaalde heelkundige ingreep.
  • Je hebt na een ziekenhuisopname recht op een tussenkomst voor kinesitherapie om je dagelijkse handelingen opnieuw te stimuleren.

De terugbetalingen zijn vaste tarieven, gebaseerd op de kostprijs van geconventioneerde kinesisten. Bij een niet-geconventioneerde kinesist krijg je 25 % minder terugbetaald (behalve als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming). Bovendien mag een niet-geconventioneerde kinesist supplementen vragen, die je niet terugbetaald krijgt. Vraag dus aan je kinesist of hij geconventioneerd is. Je hebt er alle belang bij.

Hoe krijg je een terugbetaling?

Bezorg het getuigschrift van je kinesist aan ons ziekenfonds.

Andere terugbetalingen kinesitherapie

Nuttige info

Deze pagina geeft je standaardbedragen en -procedures. Om de concrete terugbetaling in jouw situatie te kennen, neem je best contact op met ons ziekenfonds. 

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00