Sportpremie MOVE

Iedereen aan het bewegen! Als extra motivatie betaalt Bond Moyson een deel van je inschrijvingsgeld of van je beurtenkaart van een vereniging, openbaar bestuur of onderwijsinstelling die sport of een bewegingsbevorderende activiteit aanbiedt.

 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Je krijgt 12,5 euro per jaar terugbetaald. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen 15 euro per jaar terugbetaald.

Heb ik recht op de terugbetaling?

Hoe krijg je de terugbetaling?

 1. Neem het attest dat je van je sportclub krijgt, kijk na of alle gevraagde informatie* er op staat en breng er een ziekenfondsklever op aan.
  Krijg je geen attest? Download en print dan hier het formulier Sportpremie (of vraag het in een Bond Moysonkantoor) en laat het formulier invullen door je sportclub.
 2. Maak een leesbare foto of scan van het attest of ingevulde formulier. Andere documenten zijn niet geldig.
 3. Upload hier de foto of scan: Online indienen
 4. We storten de premie steeds op het rekeningnummer dat in je dossier bij ons vermeld staat.

  Je kan het formulier of attest ook aan Bond Moyson bezorgen via het loket of via een van de rode brievenbussen.

 

*Het attest van je sportclub moet de volgende informatie bevatten:

 • Naam van de sporter
 • Naam van de sportclub
 • Vermelding sporttak
 • Bedrag lidgeld
 • Datum betaling lidgeld
 • Handtekening van de club

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00