Niet-dringend ziekenvervoer

Wanneer je geen beroep doet op ziekenvervoer via het noodnummer 100 of 112 maar je je toch moet verplaatsen van of naar het ziekenhuis én het vervoer medisch noodzakelijk is, spreken we van niet-dringend ziekenvervoer. Dit kan zowel via eigen vervoer, onze dienst mindermobielenvervoer door vrijwilligers of via Mutas. Bond Moyson voorziet een tussenkomst vanuit de aanvullende verzekering voor de reeks vervoeren. Voor de eenmalige vervoeren vanaf het zesde vervoer op jaarbasis, indien geregeld via Mutas.

 

Eenmalige vervoeren en reeks vervoeren

Onder eenmalige vervoeren wordt verstaan:
 • Daghospitalisaties
 • Opname en ontslag erkend ziekenhuis
 • Opname en ontslag erkend hersteloord of kortverblijf.
Onder reeks vervoeren wordt verstaan:
 • Vervoer naar de nierdialyse (bijlage 53 afgeleverd door het ziekenhuis)
 • Vervoer naar de radio- en/ of chemotherapie (Attest MB 06/07/1989)
 • Vervoer naar de cardiale revalidatie (Akkoord adviserend geneesheer)
 • Vervoer naar de pluridisciplinaire revalidatie (revalidatie met een minimum waarde van K30, vallend onder de nomenclatuurcodes van de fysiotherapie 558XXX).
 • Consultaties in het kader van een nabehandeling van een orgaantransplantatie.

Terugbetalingen

1. Eigen vervoer

Maak je voor je transport van en naar het ziekenhuis gebruik van eigen vervoer, particulier vervoer of openbaar vervoer dan krijg je als lid van Bond Moyson Oost-Vlaanderen 0,35 euro/km terugbetaald vanaf de 11e km. Het bedrag van tussenkomst geldt voor maximum 100 km/dag in één rit heen en terug bij pluridisciplinaire en cardiale revalidatie en bij nabehandeling als gevolg van orgaantransplantatie. Voor vervoer bij nierdialyse en chemo- en radiotherapie geldt een andere regeling.

2. Mindermobielenvervoer

Mindermobielenvervoer is vervoer georganiseerd door vrijwillige chauffeurs. Hierbij kan je zittend ziekenvervoer aanvragen. De vrijwillige chauffeur brengt je naar het ziekenhuis.
Hoe vraag je een rit aan?
Bel naar 09 333 55 00 en vraag je rit aan.
Hoeveel kost mindermobielenvervoer?
Voor één rit heen en terug betaal je:
 • 0,36 euro per gereden kilometer (te rekenen vanaf de woonplaats van de vrijwilliger) zonder minimum aantal kilometers;
 • een wachtvergoeding van 0,70 euro per kwartier, vanaf het tweede kwartier;
 • eventuele parkeerkosten.​
Heb ik recht op mindermobielenvervoer?
Je kan een beroep doen op mindermobielenvervoer​ als je een beperkt inkomen hebt en zorgbehoevend, bejaard of (langdurig) ziek bent, of als je een handicap hebt.
 

3. Mutas

 
Ten slotte kan je als lid van Bond Moyson ook een beroep doen op Mutas voor niet-dringend ziekenvervoer.
Hoe aanvragen?
 • Online via Mutas/Lisa​
 • Telefonisch via de alarmcentrale MUTAS op 078 15 95 95 (24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar).
Algemene tarieven voor MUTAS: maak je gebruik van zittend vervoer (taxi) dat aangevraagd is via MUTAS, dan betaal je enkel een persoonlijk aandeel (remgeld) en wordt de rest van de factuur, met uitzondering van de administratiekost, betaald door het ziekenfonds.
 
Ook als je gebruik maakt van niet-dringend ambulancevervoer via MUTAS betaal je enkel remgeld en wordt de rest van de factuur, met uitzondering van de administratiekost, betaald door het ziekenfonds:
 
 • Voor liggend vervoer: 30 euro voor leden met en zonder voorkeurtarief
 • Voor rolwagenvervoer: 20 euro voor leden met en zonder voorkeurtarief
 • Voor zittend vervoer: 15 euro voor leden met en zonder voorkeurtarief
Voorwaarden:
 • het vervoer moet steeds aangevraagd zijn en geregeld via Mutas (078 15 95 95 of Mutas/Lisa​​), anders is er geen terugbetaling;
 • de terugbetaling geldt vanaf het zesde vervoer op jaarbasis.
 
Bij vervoer voor nierdialyse, chemo- en radiotherapie geldt een specifieke regeling.
Nierdialysevervoer


Lees meer over de reiskosten van dialysepatiënten.

Vervoer voor chemo- en radiotherapie


Lees meer over de reiskosten van kankerpatiënten.

 

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00