Reiskosten van dialysepatiënten

​Als dialysepatiënt krijg je een terugbetaling van ons ziekenfonds voor je reiskosten van en naar het dialysecentrum.​

 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Met eigen wagen en particulier vervoer:
Tussenkomst van 0,25 euro per km op basis van het aanvraagformulier verkregen bij de behandelende arts.
Mindermobielenvervoer (vrijwillige chauffeursdienst):
Tussenkomst van  0,35 euro/km (maximum 150 km per dag).
Via MUTAS
Met ambulance of taxi:
Voor vervoer aangevraagd via de diensten van MUTAS, bedraagt de tegemoetkoming het volledig gefactureerd bedrag verminderd met een persoonlijk aandeel voor taxivervoer van 4 euro per rit voor gewone verzekerden en  2 euro per rit voor leden met voorkeurtarief.
Voor de vervoeren met ambulance wordt het persoonlijk aandeel vastgesteld op respectievelijk 8 euro en 4 euro.
Voor rolwagenvervoer aangevraagd via MUTAS bedraagt het persoonlijk aandeel 4 euro per rit voor gewone verzekerden en 2 euro per rit voor leden met voorkeurtarief.
Het persoonlijk aandeel wordt per kwartaal door het ziekenfonds aangerekend.

 
​Via MUTAS Remgeld gewoon verzekerden​ ​Remgeld bij verhoogde tegemoetkoming
liggend vervoer​ ​ € 8 ​ € 4
zittend of rolwagenvervoer​ ​ € 4 ​ € 2
 

Wie heeft recht op een terugbetaling?

Je hebt recht op een terugbetaling als je aan deze 2 voorwaarden voldoet:

  • Je bent een dialysepatiënt die niet in het ziekenhuis is opgenomen.
  • Je wordt behandeld in een dialysecentrum.

Hoe krijg je een terugbetaling?

  1. Vraag aan je behandelende arts om een aanvraagformulier in te vullen.
  2. Bezorg het aanvraagformulier aan ons ziekenfonds.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00