Reiskosten van kankerpatiënten

Als kankerpatiënt of als ouder van een minderjarige kankerpatiënt krijg je een tegemoetkoming van ons ziekenfonds voor je reiskosten van en naar het ziekenhuis.

 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Met eigen wagen of particulier vervoer:
Tussenkomst van 0,25 euro per km op basis van het aanvraagformulier (zie verder 'hoe krijg je een terugbetaling').
Mindermobielenvervoer​ (vrijwillige chauffeursdienst):
Tegemoetkoming van 0,35 euro per km voor leden met voorkeurtarief en 0,25 euro/km voor gewone verzekerden, met een maximum van 150 km per dag.
Via MUTAS
Met ambulance of taxi:
Is het vervoer aangevraagd via de diensten van MUTAS, dan bedraagt de tegemoetkoming het volledig gefactureerde bedrag verminderd met een persoonlijk aandeel voor taxivervoer van 8 euro per rit voor gewone verzekerden en 4 euro per rit voor leden met een voorkeurtarief. Voor de vervoeren met ambulance wordt het persoonlijk aandeel vastgesteld op respectievelijk 16 euro en 8 euro.
Rolstoelvervoer:
Is het vervoer aangevraagd via de diensten van MUTAS, dan bedraagt de tegemoetkoming het volledig gefactureerde bedrag verminderd met een persoonlijk aandeel voor rolwagenvervoer van 8 euro per rit voor gewone verzekerden en 4 euro per rit voor leden met voorkeurtarief.
 
Via MUTAS​ ​Remgeld gewoon verzekerden Remgeld bij verhoogde tegemoetkoming​
liggend vervoer​ ​ € 16 ​ € 8
zittend of rolwagenvervoer​ ​ € 8 ​ € 4

Wie heeft recht op een terugbetaling? 

  • Kankerpatiënten die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen en die radiotherapie of chemotherapie volgen.
  • De vader, moeder of voogd van een kankerpatiënt die jonger is dan 18 jaar en die voor de behandeling van kanker opgenomen is in het ziekenhuis.

Hoe krijg je een terugbetaling?

  1. Download het aanvraagformulier voor kankerpatiënten of het aanvraagformulier voor ouders van kankerpatiënten. Of vraag het juiste formulier in een ziekenfondskantoor in je buurt.
  2. Vul je vervoerskosten in op het formulier. Schrijf ook de data van je verplaatsingen op en de naam en het adres van het ziekenhuis.
  3. Laat het ingevulde formulier ondertekenen door de behandelende arts van het ziekenhuis.
  4. Bezorg het document aan ons ziekenfonds.
 
Je moet elk jaar een verlenging aanvragen.
 
Dit zijn algemene bedragen en procedures. Neem contact op met ons ziekenfonds om je concrete rechten en terugbetaling te kennen.

Informatie voor:

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00