Kortverblijf voor zorgbehoevenden

​Wanneer je voor een zorgbehoevende zorgt en een tijdje geen opvang kan voorzien, dan kan je een beroep doen op het kortverblijf voor zorgbehoevenden.

 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Je krijgt een terugbetaling van 17,5 € per werkelijk verbleven dag voor de kosten van een kortverblijf in een erkend rustoord of een erkend centrum voor kortverblijf.

Wie heeft recht op de terugbetaling?

  • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage.
  • Je bent zorgbehoevend en hebt nood aan een tijdelijke opvang in een rustoord of een centrum voor kortverblijf. 

Belangrijk!

  • Het moet gaan om een tijdelijke onderbreking van de verzorging thuis. De kortopvang vindt plaats in een rustoord of een centrum voor kortverblijf.
  • De tegemoetkoming voor de diensten ‘kortverblijf voor zorgbehoevenden’ en ‘kortverblijf voor personen met een handicap’ zijn samen beperkt tot een maximum van 28 dagen per kalenderjaar. De vergoeding is beperkt tot het werkelijk betaalde dagbedrag.
  •  

Hoe krijg je de terugbetaling?

Kleef een roze klever op de factuur van het verblijf en bezorg het ons via je Bond Moyson-kantoor of via de rode brievenbussen.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00