Mantelzorger? Zorg ook voor jezelf!

Ook al halen heel wat mantelzorgers voldoening uit de zorg die ze verlenen, toch is het niet altijd even gemakkelijk. Het kan zowel fysiek als mentaal zwaar zijn. Het is dus belangrijk om ook zorg te dragen voor jezelf. Deze brochure geeft je hiervoor concrete tips.​​​

 

  • Zorg niet in je eentje. Welke ondersteuningsmogelijkheden bestaan er?
  • Denk ook aan jezelf. Enkele concrete tips. 
  • Contactgegevens van diensten en organisaties die je kunnen bijstaan.​

Download de brochure


Resterende karakters: 1800
De Socialistische Mutualiteiten en jouw ziekenfonds verzamelen en verwerken bepaalde persoonlijke gegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds (wet van 6 augustus 1990) te kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en om je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. Een van onze wettelijke doelstellingen is namelijk om de gezondheid en het welzijn te bevorderen. Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om de overdracht aan een derde te vragen, om je te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Meer informatie vind je op de privacybeleid pagina.

​​

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00