Belangen behartigen

Steunpunt Mantelzorg komt op voor de belangen van mantelzorgers en hun zorggebruikers. Dit doen we door deel te nemen aan overlegmomenten en projecten rond zorg.

We pleiten voor een goede ondersteuning van mantelzorgers. Meer specifiek ijveren we voor voldoende mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren, een goed uitgebouwde en toegankelijke dienstverlening, een vlotte afstemming van thuiszorgdiensten of residentiƫle voorzieningen op mantelzorg, een toegankelijke en betaalbare hulp aan huis, enz.

Mantelzorg is immers maar haalbaar zolang er voldoende ondersteuning is. Dat kan op verschillende manieren: informatie, hulp aan huis, financiƫle tegemoetkomingen, enz. Steunpunt Mantelzorg is hierbij van mening dat mantelzorg een aanvulling moet blijven op de formele zorg die door thuiszorgdiensten en andere voorzieningen wordt aangeboden. Mantelzorg mag geen opvangnet worden voor een tekort aan die diensten.

Om deze standpunten te verdedigen, zitten we regelmatig rond de tafel met de overheid en andere organisaties uit de zorgsector. We vertegenwoordigen daar de mantelzorger en diens zorggebruiker.

Ook verdedigt Steunpunt Mantelzorg individuele belangen. Wanneer je een knelpunt ervaart, aarzel dan zeker niet om ons een seintje te geven. Samen kunnen we een oplossing zoeken. Alleszins signaleren we veel voorkomende knelpunten bij de betrokken dienst of overheid.

Vind ons op facebook

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00