Afspraken

​Vooraleer we starten met de huishoudhulp is het belangrijk om een aantal eenvoudige afspraken te maken die beide partijen respecteren. Zo verloopt de dienstverlening vlot en probleemloos.

 

​Ziekte en verlof

  • Wij verwittigen je schriftelijk of telefonisch als de medewerker wegens ziekte afwezig zal zijn.
  • In vakantieperiodes zal de medewerker je zélf de afwezigheid vooraf melden.
  • Ook als de medewerker een bijscholing moet volgen zal hij of zij je zelf inlichten.

Ben je zelf ziek of kan je niet aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip? Verwittig ons in dat geval drie dagen op voorhand. Wanneer je niet of laattijdig verwittigt, moeten wij je de afgesproken uren aanrekenen.

Begin- en einduur van de werkdag

De medewerker komt bij jou langs op het afgesproken tijdstip. Hij of zij komt steeds op dezelfde dag en op hetzelfde uur. Het wijzigen van de dienstroosters kan slechts na overleg met de dienst.

De medewerker mag het werk niet vroeger stopzetten. Wanneer de medewerker het werk te laat aanvat of vroeger stopt, vragen wij je om ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Middagpauze

De medewerker heeft het recht om tijdens de middagpauze zijn meegebrachte maaltijd op te eten.

Overuren

De medewerker maakt geen overuren zonder medeweten van de dienst en mag geen werk, zoals bijvoorbeeld was of strijk, meenemen naar huis.

GSM

Het gebruik van GSM is tijdens de werkuren om professionele doeleinden toegestaan.

Roken

De medewerker mag tijdens de werkuren niet roken.

Wederzijds respect en vertrouwen

De medewerker is eerlijk en is gebonden aan het beroepsgeheim.

De medewerker stelt zich respectvol op naar elke familie. Hij of zij maakt geen onderscheid op basis van je huidskleur of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging. Wij verwachten ook van jou een correcte houding tegenover de medewerker.

Raadpleeg ook onze brochure: ‘Goede afspraken, vlotte samenwerking’.

Contacteer ons

Een vraag over thuishulp?

09 333 55 00 (kies optie 2)