Kennismaken met gezinsopvang en kinderopvang

Korte opleiding

​Voor je kan starten als kinderbegeleider in de gezinsopvang (onthaalouder) moet je minstens de module 'Kennismaken met de gezinsopvang' (20u) volgen. Bezit je niet over de vereiste kwalificaties, moet je een bijkomend module van 20u  'Werken in de kinderopvang' volgen. Lees bij kwalificaties welke diploma's en opleidingen je vrijstelling geven voor de module 'Werken in de kinderopvang'. 

Wat?

De module 'Kennismaken met de gezinsopvang' geeft inzicht in het werken binnen de gezinsopvang: de impact op je gezinssituatie, het financiële aspect, de organisatie en taken en de competenties. Je leert er de job van kinderbegeleider in de gezinsopvang kennen.

De module 'Werken in de kinderopvang' geeft inzicht in het professioneel opvoeden van kinderen, de samenwerking met gezinnen, de verzorging en veiligheidsaspecten.

Waar

Deze opleidingsmodule wordt georganiseerd door bepaalde CVO’s (Centra Volwassen Onderwijs).

Als je interesse hebt om deze module te volgen, kunnen wij je het adres en de opleidingsdata van het dichtstbijzijnde CVO bezorgen. Neem dan zeker contact op met onze dienst.

Je vindt het overzicht ook terug op de website van Kind & Gezin.

Prijs

De opleiding kost ongeveer 56 euro, opleidingscheques komen in aanmerking. Daarmee betaal je ongeveer de helft van deze opleiding. 

Voor je kan starten

Moest je deze module volgen? Wees er dan op tijd bij. Je moet de module gevolgd en volledig afgerond hebben, voor je kan starten als onthaalouder. De module wordt slechte enkele keren per jaar georganiseerd. Informeer bij het CVO in je buurt wanneer ze de module organiseren.
 
Het volgen van de module is nog geen garantie dat je kan starten als onthaalouder. Na het volgen van de nodige module, stel je je kandidaat bij een organisator. Op basis van de gesprekken met jou, kunnen we als organisator beslissen wel of geen samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

 

 

Kwalificatiebewijs

Volgende opleidingen geven een vrijstelling voor de module ‘Werken in de kinderopvang’ en dienen ook als kwalificatiebewijs dat voor onthaalouders nodig is vanaf 1 april 2024.
Secundair onderwijs
 
 • Technisch onderwijs
    • Diploma van het tweede jaar van de derde graad sociale en technische wetenschappen, gezondheids- en welzijnswetenschappen of jeugd- en gehandicaptenzorg
 • (deeltijds) beroepsonderwijs
    • Certificaat begeleider in de kinderopvang
    • Diploma van het derde jaar van de derde graad (=7de jaar) kinderzorg en / of begeleider in de kinderopvang
    • Diploma van het derde jaar van de derde graad zonder naam, maar met bewijs dat het leerplan kinderzorg volledig is gevolgd
 • Volwassenonderwijs
    • Certificaat kinderzorg en / of begeleider in de kinderopvang
    • Certificaat jeugd- en gehandicaptenzorg
 • Examencommissie
    • Richting personenzorg, specialisatiejaar of kinderverzorging
 • Secundair na secundair
    • Diploma internaatwerking of leefgroepenwerking
Hoger beroepsonderwijs
 
 • Diploma gegradueerde verpleegkunde
 • Diploma gegradueerde sociaal-agogisch werk van de richting:
    • assistent in de psychologie
    • maatschappelijk werk
    • orthopedagogie
    • personeelswerk
    • sociaal-cultureel werk
    • syndicaal werk
 • Attest dat bevestigd dat 2/3de van de modules van de graduaatsopleiding orthopedagogie (inclusief vrijstellingen) ofwel het eerste en tweede jaar graduaatsopleiding orthopedagogie met vrucht zijn voltooid
Bachelor / hoger onderwijs van 1 cyclus
 
 • Diploma van een van de volgende richtingen uit studiegebied onderwijs, sociaal-agogisch werk en gezondheidszorg OF Een attest dat bevestigt dat voor minstens 120 studiepunten een creditbewijs behaald is, (inclusief vrijstellingen) of dat het eerste en tweede studiejaar (inclusief vrijstellingen) met vrucht is voltooid van een van de volgende studierichtingen:
    • Pedagogie van het jonge kind
    • Kleuteronderwijs
    • Lager onderwijs
    • Secundair onderwijs
    • Gezinswetenschappen
    • Maatschappelijke veiligheid
    • Orthopedagogie
    • Sociaal werk
    • Sociale readaptatiewetenschappen
    • Toegepaste psychologie
    • Verpleegkunde
 • Een diploma van het studiegebied psychologie en pedagogische wetenschappen
Uitzonderlijke vooropleidingen
 
Enkele opleidingen komen slecht in aanmerking tot een bepaalde datum:
 • Postgraduaatsopleiding ‘leidinggevende in kinderopvang’, tot en met 31/08/2011 (Artevelde Hogeschool Gent)
 • Postgraduaatsopleiding ‘verantwoordelijke in kinderopvang’, tot en met 1/10/2015 (Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen)
 • Ondernemersdiploma verantwoordelijke kinderopvang, tot en met oktober 2016 (Syntra)
 • Diploma van het 2-jarige opleidings- en tewerkstellingsproject voor migrantenvrouwen inde kinderopvang, uitgereikt in 1996 en 1991 (VBJK, Vlaams Centrum voor intgratie van migranten, Kind en Gezin)
 • Attest 8-daagse cursus verantwoordelijke particuliere kinderdagverblijven, behaald vóór 1/09/2008 (CVO VSPW Kortrijk)

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00