Kinderbegeleider worden

Hou je van kinderen? Wil je dagelijks met ze bezig zijn? Misschien heb je zelf kinderen? Maak dan van opvoeden en verzorgen van jonge kinderen jouw beroep!

Onze dienst organiseert:

 • ondersteuning en begeleiding door een dienstverantwoordelijke
 • alle administratie
 • vorming op maat van jouw noden
​​

Wat verwachten we

Wat verwachten we van jou?

Wij verwachten dat je start als kinderbegeleider gezinsopvang (onthaalouder) omdat je graag met kinderen werkt.

 • Als kinderbegeleider bied je voldoende affectie aan de kinderen. Een knuffel en een troostend woord kosten weinig moeite en kunnen wonderen doen.
 • Je stimuleert hen om te spelen en voorziet een ruim aanbod van speelgoed aangepast aan verschillende leeftijden.
 • Je zorgt voor een veilige slaapomgeving en ziet toe op de correcte slaaphouding.
 • Je zorgt in principe voor de maaltijden van de kinderen. Enkel het ontbijt valt ten laste van de ouders, evenals fles- en dieetvoeding.
 • Je besteedt veel aandacht aan hygiëne (verzorgde en kindvriendelijke woning, regelmatig de handen wassen, speelgoed ontsmetten, ...). Huisdieren moeten afgescheiden zitten van de kinderen!
 • Je overlegt regelmatig met de ouders over de opvoeding van hun kindje. Je kan hierbij het heen – en weerschriftje gebruiken dat we ter beschikking stellen.
 • Je verleent toegang aan de ouders en de dienstverantwoordelijke tot alle vertrekken waar de kinderen verblijven.

Voor je kan starten volg je de opleiding ‘Kennismaken met de gezinsopvang’ en/of ‘Kennismaken met de kinderopvang’. Voor ‘Kennismaken met de kinderopvang’ kan je een vrijstelling aanvragen als je een geschikte vooropleiding hebt.
Nadat je gestart bent, ben je bereid je regelmatig bij te scholen.

Een diploma of kwalificatie is momenteel nog niet vereist. Tegen 1 april 2024 moet iedereen wel een juiste kwalificatie hebben. Enkel voor personen met voldoende ervaring van vòòr 1 april 2014 kan deze verplichting wegvallen. De opleidingen die in aanmerking komen, vind je bij kwalificatiebewijs​.

Sociaal statuut

​Als kinderbegeleider gezinsopvang (onthaalouders) aangesloten bij een dienst ben je onderworpen aan het sociaal statuut voor onthaalouders. Je bouwt een pensioen op en kan zelf een recht op kinderbijslag, geboorte- en adoptiepremie doen ontstaan. Je bent verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten en arbeidsongevallen. Indien kinderen buiten je wil afwezig zijn, krijg je van de RVA een opvanguitkering.

De sociale zekerheidsbijdragen die je hiervoor moet betalen, worden door de dienst aan de RSZ betaald. De dienst betaalt ook zelf een bijdrage aan de RSZ.

De sociale zekerheidsuitkering hangt af van de gezinssituatie, het aantal opgevangen kinderen en het aantal dagen dat die kinderen opgevangen zijn.

Dit sociaal statuut betekent dat je als onthaalouder geen loon ontvangt, maar een onkostenvergoeding.

 • Voor een volledige dag (vanaf 5 uur tot minder dan 11 uur) ontvang je 
  20,16 euro* per kind.
 • Voor een halve dag (vanaf 3 uur tot minder dan 5 uur) ontvang je 12,10 euro* per kind.
 • Voor een dag langer dan 11 uur ontvang je 32,26 euro* per kind.
 • Voor kinderen die voltijds naar school gaan of ouder zijn dan 3,5 is er een 'één derde dag' voor kortdurende opvang (niet langer dan 3u aanwezig), hierover ontvang je
  8,06 euro* per kind.

Je wordt betaald vanuit de dienst. De dienst factuurt de opvangdagen aan de ouder. De ouder betaalt de ouderbijdrage rechtstreeks aan de dienst.

Lees meer over het sociaal statuut voor onthaalouders op de website van Kind en Gezin, of contacteer de Helpdesk sociaal statuut onthaalouders: www.vspf.org of 022 29 20 29.

 

* Deze bedragen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00