Contactpunt dementie

​Het ‘contactpunt dementie’ zorgt ervoor dat hulp- en zorgverleners op een laagdrempelige manier kunnen signaleren wanneer een persoon met dementie of zijn mantelzorger extra ondersteuning nodig heeft. De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen bekijken de nood, en zorgen voor de nodige begeleiding​

 

Contactname binnen de week

Nadat een zorg- of hulpverlener een situatie gemeld heeft, neemt een dementiekundige maatschappelijk werker verbonden aan het ziekenfonds binnen de week contact op met de betrokkene om een afspraak of huisbezoek te plannen. Tijdens zo'n afspraak of huisbezoek wordt nagegaan hoe de persoon met dementie en zijn mantelzorger zo goed als mogelijk ondersteund kunnen worden. Dat kan gaan over gespecialiseerde (thuis)zorg of opvang, administratieve ondersteuning, psychosociale ondersteuning (omgaan met zorgstress, relatiestress, anticiperend rouwen …) en instaan voor langdurige begeleiding indien nodig.

Onze eigen maatschappelijk werkers zijn alvast dementiekundig!

Al onze maatschappelijk werkers kregen een opleiding tot ‘dementiekundige hulpverlener’. Het opleidingspakket werd ontwikkeld door het Vlaamse Expertisecentrum Dementie. Ook onze eerstelijnsmedewerkers van Thuiszorg worden in de toekomst opgeleid.

24 uur op 24 uur bereikbaar

Het contactpunt dementie is 24 uur op 24 uur bereikbaar. Je kan bellen op het nummer 078 05 08 19 of mailen naar contactpuntdementie@dmwvlaanderen.be.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230