Wat is dit statuut?

Het statuut ‘personen met een chronische aandoening’ (kortweg statuut ‘chronisch zieken’) verbetert de toegang tot de zorg voor patiënten die lijden aan een chronische ziekte. Deze patiënten worden vaak geconfronteerd met hoge gezondheidskosten.​​​

 

Welke voordelen biedt het statuut?

Om de noodzakelijke medische zorg betaalbaar te houden, geeft het statuut recht op:

 • een verlaging van het remgeldplafond binnen de maximumfactuur met 106,12 euro
 • mogelijkheid van toepassing van de derdebetalersregeling.

Meer info over de derdebetalersregeling

Hoe lang is het statuut geldig?

Het statuut wordt automatisch toegekend door ons ziekenfonds voor een periode van 2 jaar. Daarna kan het elk jaar verlengd worden.

Op basis waarvan wordt het toegekend?

Het statuut ‘chronisch zieken’ wordt toegekend op basis van een van volgende criteria:

 • een financieel criterium: de patiënt betaalt minstens 300 euro (geïndexeerd, 331,69 euro in 2020) per kwartaal voor medische verzorging gedurende 8 opeenvolgende kwartalen
 • recht op het forfait voor chronisch zieken.

​​Wat is het verschil met het zorgforfait?

Als een patiënt het zorgforfait krijgt, komt hij in aanmerking voor het statuut. Maar het forfait en het statuut zijn dus niet hetzelfde. 

Het zorgforfait bestaat al veel langer (sinds 1 juni 1998). Het is een bijkomende tegemoetkoming in de uitgaven voor geneeskundige verzorging van de chronisch zieken. Het forfait heeft het karakter van een uitkering, want het wordt jaarlijks uitbetaald. Wie in aanmerking hiervoor komt, krijgt van ons ziekenfonds een brief die aankondigt dat het forfait uitbetaald wordt.

Om in aanmerking te komen voor het forfait, dient de patiënt te voldoen aan twee voowaarden:

 • Remgeldvoorwaarde: het totaal van de persoonlijke aandelen van de rechthebbende dient tijdens het betrokken kalenderjaar en tijdens het kalenderjaar daarvoor de drempel van € 450 per jaar bereikt te hebben.
 • De tweede voorwaarde houdt in dat de rechthebbende zich in het betrokken kalenderjaar in één van de volgende situaties moet bevinden:
  • akkoord voor 3 mnd forfait B of C thuisverpleging (740014)
  • 6 maand Kine of  Fysio (E-pathologie) (740036)
  • medische voorwaarde voor recht op verhoogde kinderbijslag (740051)
  • voldoen aan criteria voor integratietegemoetkoming gehandicapten (ten minste 12 punten – zelfredzaamheid) (740073)
  • voldoen aan criteria voor hulp aan bejaarden (ten minste 12 punten - zelfredzaamheid) (740095)
  • hulp aan derden (oude stelsel gehandicapten) (740110)
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering (gerechtigde met gezinslast) wegens behoefte andermans hulp (740132)
  • forfaitaire tegemoetkoming voor andermans hulp (740154)
  • 120 dagen hospitalisatie (betrokken + vorig kalenderjaar) (740176)
  • 6 opnames (betrokken +  vorig kalenderjaar) (740235)

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230