Je bent hier:

HomeContactPersOnderzoek

Is onze dagelijkse kost nog oké? - Studieavond 18 september 2017

​Darm- en spijsverteringsproblemen zijn belangrijke chronische aandoeningen van de laatste decennia. In tal van boeken over voeding staat te lezen dat onze Westerse voeding ongezond is.
Is er een verband tussen het Westers voedingspatroon en onze darmgezondheid? Wat zijn de effecten van een ongezonde darm op onze gezondheid? Zijn er oplossingen voor chronische darmproblemen? In hoeverre beantwoordt het huidige voedingsmodel en -richtlijnen aan deze inzichten?

Op 28 september 2017 lieten we in Roeselare een aantal boeiende sprekers aan het woord en sloten af met een interessant en genuanceerd debat. 

 

Dr. Kuipers

Dr. Remko Kuipers

Dr. Remko Kuipers is gezondheidscoach, arts in opleiding tot cardioloog en onderzoeker.
Na bijna tien jaar onderzoek promoveerde hij in 2012 in de evolutionaire geneeskunde op het onderwerp voeding aan de Rijksuniversiteit Groningen. Door zijn uitgebreide vooropleiding en zijn langdurige onderzoeksproject is hij als geen ander op de hoogte van de wetenschappelijke waarheden en mythes die er bestaan rondom voeding. Gedurende zijn onderzoek leefde hij verschillende jaren tussen de primitieve jager-verzamelaars van Afrika. Hij is auteur van de boeken Oerdieet en Oergezond.
 
 
 
Een uitgebreid verslag van de uiteenzetting met bronnenlijst kan opgevraagd worden bij de dienst gezondheidspromotie: gezondheidspromotie.wvl@bondmoyson.be.

Dhr. Devriendt

Dhr. Gabriel Devriendt

Gabriël Devriendt heeft vanaf 1976 ruim 20 jaar voor diverse medische specialismen gewerkt waarvan de laatste 10 jaar als universitair productspecialist in de oncologie. In deze jaren heeft hij zich vergaand op het terrein van de farmacologie, nutritionele biochemie en pathofysiologie kunnen ontwikkelen.

Als bioloog had hij echter een grote affiniteit met plantaardige stoffen en hun synergie. Daarbij vond hij de synthetische analogen die de farmaceutische industrie ontwikkelde in veel gevallen geen verbetering om tot structurele gezondheidswinst te komen. Tijdens zijn farmaceutische loopbaan is hij zich gaan verdiepen in de nutritionele geneeskunde.  In België is hij een gewaardeerd spreker aan bijna alle Belgische universitaire centra (Brussel, Antwerpen, Leuven en Luik) en is hij gevraagd om zitting te nemen in een denktank van oncologen. Vanuit zijn wetenschappelijke en holistische visie op gezondheid en ziekte levert hij graag zijn bijdrage aan een natuurlijke vorm van gezondheidszorg. Ook in Nederland verrast hij artsen en therapeuten telkens weer met leerzame presentaties.
Een uitgebreid verslag van de uiteenzetting met bronnenlijst kan opgevraagd worden bij de dienst gezondheidspromotie: gezondheidspromotie.wvl@bondmoyson.be.

Prof. dr. De Looze

Prof. dr. Danny De Looze

Prof. dr. Danny De Looze studeerde geneeskunde aan de UGent en werd opgeleid tot gastro-enteroloog aan het UZ Gent. Hij specialiseerde zich verder in Nantes en Parijs, Frankrijk. In 1995 behaalde hij zijn doctorstitel met een doctoraatsthesis over darmproblemen na een ruggenmerglaesie. Prof. dr. De Looze is een maag-darmspecialist met uitgebreide endoscopische vaardigheden waardoor hij vaak geraadpleegd wordt voor complexe endoscopische procedures. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar aandoeningen van de slokdarm zoals achalasie en Barrettslokdarm, en naar de meest recente endoscopische behandelingswijzen ervoor. Hij heeft daarnaast en uitgebreide expertise in de behandeling van aandoeningen van de anus. Prof dr. De Looze vervult een belangrijke onderwijsopdracht in verschillende opleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de UGent.
Een uitgebreid verslag van de uiteenzetting met bronnenlijst kan opgevraagd worden bij de dienst gezondheidspromotie: gezondheidspromotie.wvl@bondmoyson.be.

Conclusies

​We onthouden drie belangrijke conclusies uit de gesprekken:

1.Je bent wat je eet.

Je voeding bepaalt de diversiteit van je darmflora, die vervolgens de grootte van je stoelgang bepaalt. In geval van Prikkelbaar Darmsyndroom, een aandoening waar meer dan 2 miljoen Belgen aan lijdt, dien je volgende voedingsmiddelen kritisch te bekijken: zuivel (lactose), FODMAP’S (suikerketens), éénzaadlobbige gewassen (granen), voornamelijk tarwe, rogge en gerst. Huisartsen(praktijken) doen er goed aan om een diëtist(e) in te schakelen die bekend is met deze inzichten en gepast advies kan geven.

2. Een ongezonde darm beïnvloedt onze gezondheid. Wat bij een ongezonde darm?

Intestinale Mucosale Dysfunctie is een realiteit bij heel wat aandoeningen. De Evidence Based Medicine toont het verband tussen IMD en atopisch eczeem bij kinderen, astma, bronchitis, allergieën, reumatoïde artritis, collitis ulcerosa, coeliakie, Prikkelbaar Darmsyndroom, obesitas, MS, psoriasis, CVS, diabetes. Het inschakelen van vitamine D, zink, glutamine, levende darmbacteriën (Per tablet dienen er een 4-tal stammen aanwezig te zijn en 7 miljard in totaal); zorgen ervoor dat de tigth junctions en darmflora hersteld worden. Daarnaast dient het voedingspatroon bijgestuurd te worden. (cfr. je bent wat je eet).
Een baby wordt altijd geboren met een IMD. De darm van de baby wordt gekoloniseerd via een vaginale bevalling en het darmmicrobioom en mucosa wordt geïnstalleerd via borstvoeding. Bij keizersneden en flesvoeding heeft het inschakelen van levende darmbacteriën een belangrijke positieve impact.

3. Antibiotica

Er wordt in ons land sinds begin 2000 opgeroepen om minder antibiotica te gebruiken. Toch daalt het gebruik de afgelopen tien jaar niet meer. De impact van antibiotica is groot op de darmgezondheid. Bapcoc stelt voor om antibiotica minder lang voor te schrijven, of uit te stellen. In geval van antibioticagebruik, is de inzet van levende darmbacteriën zeker een te overwegen piste.
Stephanie Parmentier en Dr. Bart Demyttenaere
Een uitgebreider verslag met bronnenlijst kan opgevraagd worden bij de dienst gezondheidspromotie: gezondheidspromotie.wvl@bondmoyson.be.

Contacteer ons

Dienst Gezondheidspromotie

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 52 87 88