Algemene klachtenprocedure

Ons ziekenfonds streeft naar een optimale dienstverlening. Toch kan er altijd iets mislopen. Je klacht is dan ook belangrijk voor ons: we kunnen er uit leren en gelijkaardige problemen voorkomen. Zo verbeteren we onze dienstverlening continu.​

 

​Waarover kan ik een klacht indienen?

Je kan een klacht indienen over een handeling of prestatie die door ons ziekenfonds verricht, of juist niet verricht is. Onze klachtbemiddelaar neemt deze klachten ter harte.

Voorbeelden van klachten:

 • Je vindt dat in je dossier de regels niet juist zijn toegepast bij de aanvraag van een tussenkomst.
 • Je denkt dat het ziekenfonds een te laag bedrag heeft gestort op je rekening.
 • Je hebt al een aantal keer gebeld over de terugbetaling van een aanvullend voordeel, maar wordt altijd doorgeschakeld en weet uiteindelijk niets meer.

De klachtenbemiddelaar behandelt geen anonieme klachten of klachten die niets met ons ziekenfonds of onze dienstverlening te maken hebben.

Elke klacht wordt anoniem en kosteloos behandeld

Je klacht wordt beheerd door een klachtenbemiddelaar. De klachtenbemiddelaar is onpartijdig en respecteert het beroepsgeheim. Het onderzoek verloopt in alle onafhankelijkheid en objectiviteit. We streven naar praktische, haalbare en billijke oplossingen.

Elke klacht wordt geregistreerd en krijgt een uniek dossiernummer. Hou dit nummer bij de hand als je ons contacteert in verband met de klacht.

Klachtenbemiddeling is volledig kosteloos.

Klachtenprocedure

De klachtenprocedure telt zeven stappen:

 1. Ontvangst van je klacht.
 2. Registratie van je klacht. Je krijgt een ontvangstmelding binnen de 8 dagen.
 3. Bepaling ontvankelijkheid. Als je klacht niet behandeld kan worden, krijg je een schriftelijk en gemotiveerd antwoord.
 4. Analyse en onderzoek van je klacht. Je krijgt om de drie weken een brief met de status van het onderzoek.
 5. Je krijgt een gemotiveerd antwoord en eventueel advies.
  Ga je niet akkoord met dit antwoord? Stuur dan een e-mail naar klachtenbeheer.300@socmut.be. De klachtenbemiddelaar van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten behandelt jouw dossier.
 6. Afsluiting van je dossier.
 7. Aanbeveling voor verbetering van onze dienstverlening.

 

Je kan een klacht indienen via ons klachtenformulier.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230