Klachtenprocedure Dienst Maatschappelijk werk

​​Ben je ontevreden over de dienstverlening van onze Dienst Maatschappelijk Werk? Dan kan je ons dat laten weten via de volgende klachtenprocedure. Zo kunnen we je nog beter helpen.

 

Klachtenprocedure Dienst Maatschappelijk Werk

  1. Meld je probleem aan je maatschappelijk werker. In veel gevallen kan je het probleem op een eenvoudige manier samen verhelpen. Als dit geen oplossing biedt, kan je een officiële klacht indienen.
  2. Een officiële klacht kan je indienen via ons klachtenformulier. Binnen de drie werkdagen krijg je te horen van de dienst klachtenbemiddeling of we je klacht goed hebben ontvangen.
  3. De klacht wordt onderzocht door de klachtenbemiddelaar of een bevoegd persoon. Binnen de drie werkweken krijg je een antwoord op je klacht. Als verder onderzoek nodig is, dan blijft de klacht open staan. De dienst Klachtenbemiddeling zal opnieuw contact met je opnemen binnen de drie werkweken.
  4. Ben je niet tevreden over de aangeboden oplossing, dan kan je je klacht nogmaals indienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Gaat de klacht over ons Multidisciplinair Team? Richt je dan naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of het Agentschap Jongerenwelzijn.


Dien een klacht in via ons klachtenformulier.

Contact Agentschap Zorg en Gezondheid 

 

025 53 35 09

Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Woonzorg & Eerstelijn

Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel

ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be
eerstelijnenthuiszorg@zorg-en-gezondheid.be

Contact Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

 
02 225 85 00
 
VAPH
 
Gebouw Zenith, Koning Albert II laan 37
1030 Brussel

Contact Agentschap Jongerenwelzijn

 
0800 900 33
 
Agentschap Jongerenwelzijn
 
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 32
1030 Brussel
 
 
 


 

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230