Klachtenprocedure thuiszorgdiensten

​Misschien heb je ideeën om onze hulpverlening te verbeteren of loopt de hulpverlening niet zoals je wenst en ben je ontevreden? Laat het ons weten, wij horen graag je mening!

 

Hoe?

 1. Klachten kunnen schriftelijk of mondeling geuit worden. Het klachtenformulier kan je hierbij helpen. Je kan je klacht ook bezorgen aan de medewerker of de sectorverantwoordelijke. Als je probleem niet opgelost wordt, kan je bij het diensthoofd of directie terecht. Indien gewenst kan er beroep gedaan worden op de dienst klachtenbemiddeling. Deze dienst zal je helpen om de klachtenprocedure te doorlopen. Binnen de drie werkdagen na ontvangst van de klacht krijg je een ontvangstbericht.
 2. Na ontvangst wordt de klacht onderzocht en bezorgd aan de bevoegde medewerker die de klacht behandelt. Je krijgt binnen de drie weken na ontvangst van de klacht een antwoord van de dienst. Indien binnen deze termijn geen oplossing gevonden wordt, wordt een stand van zaken bezorgd. 
 3. Je kan steeds in beroep gaan bij een hogere instantie binnen de organisatie, waarna bovenstaande procedure opnieuw doorlopen wordt.
  •  Als de hele procedure doorlopen is en er geen geschikte oplossing gevonden wordt, kan je je te wenden tot het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wanneer je beroep doet op gezinszorg, poetshulp, oppashulp of klusjeshulp.
  •  Doe je beroep op kinderzorg? In dat geval kan je met je klacht terecht bij de klachtendienst van Kind & Gezin.
  • Wanneer je beroep doet op hulp via Dienstencheques, kan je terecht bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, (Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel, Tel.: 02 233 41 11, E-mail: wea@meta.fgov.be.)

 De afhandeling van jouw klacht in 8 stappen

 1. Ontvangst van je klacht.
 2. Registratie van je klacht. Je krijgt een ontvangstmelding binnen de drie dagen.
 3. Bepaling ontvankelijkheid. Indien je klacht niet behandeld kan worden, krijg je een schriftelijk en gemotiveerd antwoord.
 4. Analyse en onderzoek van je klacht. Je krijgt om de drie weken een brief met de status van het onderzoek.
 5. Evaluatie en formuleren besluiten.
 6. Je krijgt een gemotiveerd antwoord en eventueel advies.
 7. Indien je niet tevreden bent, kan je in beroep gaan bij een hogere instantie binnen onze organisatie (zie hierboven) of bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
 8. Afsluiten van je dossier.

 

Je kan een klacht indienen via ons klachtenformulier.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230