Bevalling inleiden

In België wordt 1 op 3 bevallingen kunstmatig opgewekt. Ingeleide bevallingen of inducties kunnen we opsplitsen in 2 grote groepen. Een bevalling kan worden ingeleid om medische redenen, maar ook om organisatorische redenen of om het comfort van de moeder of arts te bevorderen.

Inductie om medische redenen

Wanneer er sprake is van een langdurige zwangerschap, het vroegtijdig breken van de vliezen of het vermoeden van foetale macrosomie (hierbij is het gewicht van een pasgeborene veel hoger dan gemiddeld) kan de arts voorstellen om de bevalling in te leiden. Ook binnen de medische wereld bestaat er echter geen eenduidig advies over in welke gevallen de nadelen opwegen tegen de voordelen.

Bij zwangerschappen die langer duren dan 42 weken is er een verhoogd risico voor moeder en kind op complicaties. Daarom wordt als richtlijn genomen om vrouwen vanaf 41 weken zwangerschap de mogelijkheid te geven de zwangerschap in te leiden. Vanaf 42 weken wordt de zwangerschap als overtijd beschouwd.

Het vermoeden van een grote baby (meer dan 4 kg) is volgens de laatste onderzoeken dan weer geen reden om de bevalling in te leiden. Enerzijds is het heel moeilijk om een betrouwbare gewichtsbepaling uit te voeren en anderzijds zorgt het niet voor betere resultaten. Er worden namelijk veel meer keizersneden vastgesteld bij inducties om deze reden.

We spreken van het vroegtijdig breken van de vliezen wanneer dit gebeurt bij vrouwen die minstens 37 weken ver zijn in de zwangerschap maar waarvan de weeën nog niet gestart zijn. De meeste instellingen hanteren nu de richtlijn om de zwangerschap in te leiden 24 uur nadat de vliezen gebroken zijn. Op die manier wordt het risico op infecties beperkt. In sommige gevallen wordt er beslist om nog even te wachten.

Daarnaast kan ook beslist worden om over te gaan tot inductie bij een vermoeden van groeivertraging, een slecht functionerende placenta of andere complicaties.

Inductie zonder medische indicatie

In sommige gevallen vragen moeders om de bevalling in te leiden omdat de zwangerschap hen te lastig wordt. Soms wordt voor een inleidende bevalling gekozen omdat dit organisatorisch beter uitkomt: bv. bij een vader die moeilijk zijn werk kan verlaten of in ploegen werkt. Toch zijn de meeste artsen het er over eens dat er voorzichtig moet worden omgesprongen bij het tussenbeide komen in het natuurlijke proces van zwangerschap en bevalling.

Dit soort inducties zou slechts in uitzonderlijke gevallen mogen aangeboden worden en dit niet voor de 39ste week van de zwangerschap. Vrouwen ervaren een ingeleide bevalling meestal als pijnlijker dan een spontane, en er is meer kans op een keizersnede als de baarmoederhals niet rijp is.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230