Ligging van de baby

​Tijdens je zwangerschap heeft je baby veel bewogen. Hij heeft alle posities in je baarmoeder aangenomen, maar nu de bevalling nadert heeft hij veel minder bewegingsruimte. Vanaf ongeveer week 36 is je baby zo groot, dat hij nog maar weinig bewegingsruimte heeft. De kans dat hij nog van houding verandert wordt alsmaar kleiner. In 95% van de gevallen ligt de baby in de zogenaamde achterhoofdligging. Dit is de beste houding voor een vaginale bevalling. In 5% van de gevallen heeft de baby een andere houding aangenomen. Sommige houdingen maken een vaginale bevalling onmogelijk of zorgen dat de arbeid moeilijker verloopt. Vragen hierover bespreek je best met je arts of vroedvrouw.

Achterhoofdligging 

Bij de bevalling ligt 95 % van de baby’s met het achterhoofd in het bekken. Dit is de best ligging voor een vaginale bevalling. Bij de achterhoofdsligging staat het hoofdje al in de zwangerschap vast in het bekken van de moeder. Tijdens de indaling draait de kleine fontanel naar voren (inwendige spildraai). Na de geboorte draait het hoofdje weer terug (uitwendige spildraai) als de schouders in het geboortekanaal draaien.

Stuitligging

Zo’n 3 % van de baby’s ligt in stuit op het moment dat de bevalling nadert. Dit wil zeggen dat niet het hoofdje, maar de billen of de benen van de baby in het bekken liggen. Er zijn vier verschillende vormen van stuitligging.: 

  • Volkomen stuit: de baby ligt met de billen in het bekken en de beide knieën zijn gebogen. De knieën liggen naast de billen.

  • Onvolkomen stuit: de baby ligt met de billen in het bekken, maar de knieën zijn niet geplooid. De benen liggen naast het lichaam van de benen.

  • Half (on)volkomen stuit: de baby ligt met de billen in het bekken, één been ligt naast het lichaam en één knie is geplooid waardoor het been naast de billen komt te liggen.

  • Voetligging: beide benen zijn gestrekt en liggen naar beneden. Beide voeten liggen onder de billen en liggen in het bekken.

Als je baby in stuit ligt, kan je proberen om de baby te doen draaien. Bespreek met je arts de mogelijkheden van een uitwendige kering. Dit is een ingreep die, onder gecontroleerde omstandigheden, in het ziekenhuis uitgevoerd wordt. Een arts zal op jouw buik (net boven het schaambeen) drukken en zo proberen de billen van je baby naar boven te duwen om je baby aan te zetten zich te draaien. Een uitwendige kering is in ongeveer 40 % van de gevallen succesvol.

Blijft je baby in stuit liggen of heb je ervoor gekozen geen uitwendige kering te doen, dan sta je voor de keuze van een vaginale stuitbevalling of een keizersnede. Niet elke stuitligging komt in aanmerking voor een vaginale bevalling. Om de risico’s voor de baby zo klein mogelijk te houden, worden op voorhand enkele onderzoeken uitgevoerd:

  • bekkenmeting

  • inschatting van het gewicht van de baby

  • uitsluiten van andere problemen (bv. weinig vruchtwater, kleine, baby, minder goede placentafunctie, baarmoederlitteken, …)

De arbeid komt liefst spontaan op gang en tijdens de arbeid wordt de ontsluiting nauwkeurig opgevolgd. Je mag pas beginnen persen als de stuit zich in de bekkenbodem bevindt (niet vanaf volledige ontsluiting). Een vaginale stuitbevalling vindt steeds in een ziekenhuis plaats. Na de bevalling wordt je baby meteen meegenomen voor een uitgebreide controle door de kinderarts. Je baby wordt dus niet meteen op je buik gelegd zoals bij de meeste bevallingen wel het geval is.   

Je keuze tussen een vaginale stuitbevalling en een keizersnede wordt enerzijds bepaald door jouw medische situatie en voorkeur. Maar daarnaast is ook het beleid van het ziekenhuis waar je bevalt en de ervaring van de arts van belang. Bespreek dit dus op voorhand met je gynaecoloog. Kies je voor een vaginale stuitbevalling, hou er dan rekening mee dat de arbeid anders kan verlopen dan gepland en dat er alsnog moet overgegaan worden tot een keizersnede.

Voorhoofds- en kruinligging

Naast de stuitligging zijn er nog enkele andere houdingen die een baby kan aannemen (2 % van de baby’s). Is dit voor jouw baby het geval, bespreek dan met je arts wat dit betekent voor de bevalling.

  • voorhoofds- en kruinligging

  • aangezichtsligging

  • dwarsligging

 

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230