Waar bevallen?

De meeste vrouwen in ons land bevallen traditioneel in het ziekenhuis. Dit kan poliklinisch of gekoppeld aan een verblijf van enkele dagen. Bij een bevalling zonder complicaties (de zogenaamde laagrisico bevallig), kan je ook kiezen om te bevallen in een geboortehuis of thuis. Bespreek met je gynaecoloog of vroedvrouw wat voor jouw zwangerschap mogelijk is. Zo kan je een geïnformeerde keuze maken.

Ziekenhuisbevallling met verblijf

Wanneer je kiest voor een bevalling in het ziekenhuis, dan ga je op het moment dat de weeën elkaar snel opvolgen naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis wordt de arbeid en bevalling opgevolgd door een team van vroedvrouwen en een gynaecoloog. Na de bevalling blijf je nog enkele dagen in het ziekenhuis. De vroedvrouw en kinesist staan in de voor de nodige nazorg van je bevalling. Een kinderarts volgt je baby op.

Een bevalling met ziekenhuisverblijf heeft het voordeel dat je rustig terug op kracht kan komen, zonder de zorg voor de thuisomgeving. Daartegenover staat dat sommige vrouwen het een nadeel vinden om niet in een thuisomgeving te zitten. Voor hen is het eerder medische karakter van de nazorg een nadeel.

Ziekenhuis: poliklinisch bevallen

Wil je de zekerheid dat er in geval van complicaties onmiddellijk medische bijstand bereikbaar is, maar wil je nadien niet in het ziekenhuis blijven, dan kan je kiezen voor een poliklinische bevalling. Op het moment dat de weeën elkaar snel opvolgen, ga je naar het ziekenhuis. Na de bevalling en eventueel na een korte observatieperiode, ga je naar huis. Meestal verblijf je ongeveer 24 uur in het ziekenhuis, maar als je wil kan je dit beperken tot enkele uren. Zowel voor als na de bevalling kan je je laten opvolgen door een vroedvrouw. Afhankelijk van het ziekenhuis waar je bevalt kan deze vroedvrouw je ook bijstaan tijdens de arbeid en bevalling in het ziekenhuis. Bespreek dit op voorhand met je gynaecoloog.

Vrouwen die kiezen voor een poliklinische bevalling zien het als een voordeel dat ze snel naar huis kunnen terugkeren.

Bij een poliklinische bevalling is het aangewezen vooraf contact op te nemen met een kraamzorgcentrum. Zo is de nazorg voor moeder en baby verzekerd.

Thuisbevalling

Bij een normale zwangerschap kan je onder begeleiding van een vroedvrouw thuis bevallen. Je begeleidende arts of vroedvrouw zal er zich vooraf van verzekeren dat de bevalling normaal kan verlopen. Mocht er een risico op complicaties ontstaan, dan kan men alsnog beslissen de bevalling in het ziekenhuis te laten doorgaan.

Er zijn wel een aantal voorzieningen vereist wanneer je thuis wil bevallen: er moet warm water zijn, de kamer waarin je bevalt moet minstens te verwarmen zijn tot 25°C en moet bereikbaar zijn met een brancard voor overplaatsing naar het ziekenhuis indien nodig. Het materiaal dat de vroedvrouw nodig heeft om de bevalling uit te voeren, bespreek je best met haar (bv. kraamverbanden, navelklem, matrasbescherming, …).

Soms wordt er ook voor gekozen om de arbeid gedeeltelijk thuis te laten verlopen, maar de geboorte in het ziekenhuis of kraaminstelling. Bespreek je wensen uitvoerig met je behandelende vroedvrouw of arts. Deze zal je laten weten of je verwachtingen haalbaar zijn.

Anders dan voorzien?

Soms moeten tijden de bevalling stappen gezet worden die het ideaalbeeld van je bevalling teniet doen. Dit kan gevoelens van teleurstelling met zich meebrengen. Praat hierover met je arts en partner.

 

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230