Wegwijs in uitkeringen

​​​In deze brochure vind je alle informatie over de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid bij ziekte, ongeval, arbeidsongeval of invaliditeit. ​​

 

Je krijgt antwoord op vragen als: 

  • Wie moet je wanneer verwittigen?
  • Moet je op consultatie bij de adviserend geneesheer?
  • Hoeveel bedraagt de uitkering?
  • Mag je nog activiteiten uitvoeren? 
  • Kom je in aanmerking voor sociale voordelen?

 

 Bestel de brochure: 

Resterende karakters: 1800
De Socialistische Mutualiteiten en jouw ziekenfonds verzamelen en verwerken bepaalde persoonlijke gegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds (wet van 6 augustus 1990) te kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en om je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. Een van onze wettelijke doelstellingen is namelijk om de gezondheid en het welzijn te bevorderen. Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om de overdracht aan een derde te vragen, om je te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Meer informatie vind je op de privacybeleid pagina.

 

 

 

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230