Sociale voordelen

​Als je invalide bent, word je met heel wat problemen geconfronteerd. Gelukkig zijn er tal van maatregelen en tegemoetkomingen die je kunnen helpen.

 

​Naargelang je statuut en de aard van het sociale voordeel zijn wel verschillende regels van toepassing.

Hieronder vind je een lijst van mogelijke sociale voordelen:

Andere sociale of fiscale voordelen

Als je erkend bent als invalide, kan het zijn dat je recht hebt op bepaalde sociale of fiscale voordelen. Voor sommige voordelen volstaat het dat je een attest van 66 % arbeidsongeschiktheid kan voorleggen. Dit attest kan je aanvragen bij ons ziekenfonds. Voor andere voordelen zijn er bijkomende voorwaarden (gezinsinkomen, gezinssamenstelling, enz.).

We sommen hieronder enkele mogelijke financiële of sociale voordelen op:

    • Sociaal telefoon-, gsm- of internettarief
    • Huurvermindering voor sociale woningen
    • Belastingvermindering (inkomsten en onroerende voorheffing)
    • Vlaamse huursubsidie of installatiepremie
    • Vermindering successierechten

Meer informatie over deze voordelen.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230