Tijdens je invaliditeit

Tijdens je arbeidsongeschiktheid kan je een activiteit uitoefenen. Je kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een deeltijdse betaalde job doen, of een heel nieuw beroep aanleren.

Neem vooraf contact op met de adviserend-arts van ons ziekenfonds, zodat je samen kan nagaan wat haalbaar is en hoe je je activiteit met je ziekte-uitkering kan combineren. Ben je loontrekkende? Dan kreeg je waarschijnlijk een vragenlijst in de bus zodra je 2 maanden arbeidsongeschikt was. De adviserend-arts heeft toen al onderzocht of je al dan niet een job kon uitoefenen tijdens je ziekte. Neem gerust contact op met de adviserend-arts om dit opnieuw te bespreken.

Start nooit een activiteit tijdens je ziekte zonder ons op de hoogte te brengen. Doe je dat toch? Dan eindigt je arbeidsongeschiktheid en verlies je je recht op een ziekte-uitkering.

​​​

Wil je tijdens je invaliditeit op reis of verhuizen naar het buitenland? Contacteer ons 3 weken voor je vertrek om de adviserend-arts in te lichten en zijn toestemming te vragen. Vertrek je zonder toestemming, dan kan je je uitkering verliezen.​​

 

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230