Op controle

​​De adviserend-arts van ons ziekenfonds kan je uitnodigen voor een medisch onderzoek. Dit is voorzien bij wet en je bent verplicht hieraan deel te nemen.

 

Tijdens de consultatie gaat de adviserend-arts na of je nog steeds arbeidsongeschikt bent. Is dat niet langer het geval, dan stopt je erkenning van arbeidsongeschiktheid. Je dient dan je werk of je werkloosheid te hervatten.

Verplichte controle

Ga je niet in op de uitnodiging voor de controle bij de adviserend-arts​? Dan moeten wij de betaling van je uitkering stopzetten. Pas wanneer je op controle geweest bent bij de adviserend-arts​ en hij je verder arbeidsongeschikt verklaart, betalen wij opnieuw je uitkering uit. Als je zonder reden afwezig blijft op de controle, dan zal de adviserend-arts je erkenning van arbeidsongeschiktheid afsluiten.

Kan je je niet verplaatsen?

Ben je om medische redenen niet in staat op controle te gaan bij de adviserend-arts? Vraag dan aan de dokter die je behandelt om hiervoor een medisch attest te schrijven. Stuur dit vooraf op naar de adviserend-arts​. Dan kan hij hiermee rekening houden voor hij je uitnodigt voor een medisch onderzoek.

Wat neem je mee?

Breng zoveel mogelijk medische documenten mee: radiografieën, voorgeschreven geneesmiddelen, uitleg van je huisarts ... Deze documenten helpen de adviserend-arts je ziekte of letsel zo goed mogelijk te onderzoeken.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230