Werkverwijdering en aangepast werk

​Ons ziekenfonds betaalt als je door beschermende maatregelen op je werk (een deel van) je loon verliest.​​

 

Werkverwijdering of loonverlies

Wanneer er gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan je werk, dan kan de arbeidsarts als beschermingsmaatregel kiezen voor volledige of gedeeltelijke werkverwijdering. 

  • Volledige werkverwijdering: voor de duur van je zwangerschap word je van het werk verwijderd.

  • Gedeeltelijke werkverwijdering: je krijgt aangepast werk. Je kan hierdoor loonverlies lijden.

Je uitkering

Ons ziekenfonds kent je een uitkering toe ter compensatie van je loonverlies. Je ontvangt deze uitkering tot uiterlijk 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Daarna gaat je werkverwijdering over in zwangerschapsverlof en verandert dus ook je uitkering.

De uitkering van het ziekenfonds is afhankelijk van je situatie:

  • Ben je in volledige werkverwijdering, dan bedraagt de uitkering 78,237 % van het begrensd brutoloon.

  • Doe je aangepast werk, maar lijd je loonverlies, dan heb je ook recht op een uitkering. In dit geval wordt je uitkering beperkt tot 60 % van het verschil tussen je vroegere begrense brutoloon en het begrensde brutoloon dat je ontvangt uit je aangepast werk. 

Begrensd brutoloon wil zeggen dat indien je brutoloon per dag hoger is dan 146,98 euro (maximaal toegestaan in de ziekteverzekering) de berekening van je ziektevergoeding gebeurt op basis van 146,98 euro en niet op je werkelijk brutoloon. 

Je aanvraag 

  1. Bij loonverlies of volledige werkverwijdering vult je werkgever samen met de arbeidsarts het getuigschrift (.pdf)​ in.
  2. Breng het getuigschrift zo snel mogelijk binnen bij ons ziekenfonds.
  3. Na ontvangst van je aanvraag krijg je een bundel documenten opgestuurd van het ziekenfonds. Deze vul je zelf in.
  4. Op hetzelfde ogenblik ontvangt jouw werkgever een gelijkaardige bundel documenten.
  5. Zodra jij en je werkgever de volledig ingevulde formulieren aan ons ziekenfonds hebben terugbezorgd, kunnen wij je uitkering berekenen en betalen.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230