Inschrijven Jongerensparen

Met Jongerensparen kies je voor een zeer renderende spaarformule met interesten die tot 123,75% kunnen oplopen. Hoe sneller je start, hoe langer je kan sparen en hoe meer je geld opbrengt. Schrijf je dus snel online in!

  1. Geef het rijksregisternummer en de naam van de jongere.
  2. Geef de contactgegevens van de spaarder, degene die de betalingen uitvoert.
  3. Klik op verzenden.

 

- -  

De Socialistische Mutualiteiten en jouw ziekenfonds verzamelen en verwerken bepaalde persoonlijke gegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds (wet van 6 augustus 1990) te kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en om je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. Een van onze wettelijke doelstellingen is namelijk om de gezondheid en het welzijn te bevorderen. Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om de overdracht aan een derde te vragen, om je te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Meer informatie vind je op de privacybeleid pagina.

 

Meer weten over Jongerensparen

E-mut

Volg je ziekenfondszaken online op via ons internetloket.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230