isi+-kaart

Bij de apotheker, bij de dokter en in het ziekenhuis gebruik je je elektronische identiteitskaart (eID) om je te identificeren. Kinderen jonger dan 12 jaar en andere personen die geen eID kunnen hebben, krijgen van ons ziekenfonds gratis een isi+-kaart. ​

 

​​Waarvoor gebruik je je elektronische identiteitskaart?

Met je elektronische identiteitskaart (eID) kunnen de apotheker, dokter en ziekenhuismedewerker de online databank van ons ziekenfonds raadplegen. Dat verloopt via het beveiligde elektronische netwerk MyCareNet. Zo bekijken je zorgverleners altijd je meest recente gegevens. Ze zien ook onmiddellijk of je recht hebt op een terugbetaling van ons ziekenfonds.

Wat is de isi+-kaart?

Als je geen recht hebt op een eID, dan krijg je gratis een isi+-kaart. De isi+-kaart gebruik je bij de apotheker, bij de dokter of in het ziekenhuis, net zoals een eID. De isi+-kaart is geen identiteitskaart. Je kan ze enkel gebruiken om je te identificeren bij zorgverleners en bij het ziekenfonds.

Op de isi+-kaart staan je rijksregisternummer, je naam en je geboortedatum. Op de achterkant staan een barcode en een datamatrix. Op die manier is de kaart beveiligd tegen namaak.

Je apotheker, dokter en ziekenhuis kunnen de barcode inscannen. Zo kunnen ze je gegevens in de online databank van ons ziekenfonds raadplegen via het beveiligde elektronische netwerk MyCareNet. 

Voor wie is de isi+-kaart? 

  • Kinderen jonger dan 12 jaar.
  • Iedereen die geen recht heeft op een eID, maar wel recht heeft op sociale zekerheid in België. Als je bijvoorbeeld in België werkt, maar in een land buiten de Europese Unie woont, kan je geen eID krijgen maar wel een isi+-kaart. EU-burgers die in België werken kunnen wel een eID aanvragen.

Hoe krijg je de isi+-kaart?

  • Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen automatisch een isi+-kaart van ons ziekenfonds. Je hoeft ze niet aan te vragen. De kaart blijft geldig tot je kind 12 jaar wordt.
  • Heb je geen elektronische identiteitskaart, maar heb je wel recht op sociale zekerheid in België? Vraag je isi+-kaart dan zelf aan bij ons ziekenfonds.

Wanneer krijgt je kind een isi+-kaart?

Alle kinderen die vanaf nu geboren worden, krijgen onmiddellijk een isi+-kaart. Ook als je kind zijn isi+-kaart verliest, krijgt het zo snel mogelijk een nieuwe kaart.

Wat als je je isi+-kaart verliest?

Meld dit bij ons ziekenfonds. Wij geven je een vervangingsattest en vragen een nieuwe isi+-kaart voor jou aan. In afwachting van je nieuwe isi+-kaart gebruik je dit attest bij de apotheker, bij de dokter en in het ziekenhuis.

Wat doe je met de isi+-kaart bij een overlijden?

Bezorg de isi+-kaart van de overledene terug aan het ziekenfonds waarvan hij lid was.

Kan je een Kids-ID gebruiken in plaats van een isi+-kaart?

Ja, met een Kids-ID kan je ook terecht bij de apotheker, bij de dokter en in het ziekenhuis. 

De Kids-ID:

  • is een elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar
  • moet je aanvragen bij je gemeente
  • is niet gratis (de kostprijs verschilt per gemeente)
  • is maar 3 jaar geldig
  • is alleen verplicht als je kind naar het buitenland reist.

De isi+-kaart is wel gratis en blijft geldig tot je kind 12 jaar wordt.

Kan je als kind van gescheiden ouders 2 isi+-kaarten krijgen?

Nee. Elke persoon mag slechts 1 geldige isi+-kaart bezitten. Dat geldt ook voor kinderen van gescheiden ouders.

E-mut

Volg je ziekenfondszaken online op via ons internetloket.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230